Category: Siyer

HZ. PEYGAMBER’İN ÖRNEKLİĞİNDE MÜCADELE VE BAŞARI

Referansı vahye dayanmayan birtakım mistik veya mitolojik anlatılar, insanoğlunun hurafe ve menkıbeye düşkünlüğünün de etkisiyle geniş kitlelerce her dönem alıcı bulmuştur. Prof. Dr. İsrafil Balcı’nın kaleme aldığı bu yazı Kitap ve Hikmet dergisinde 5....

HAYIR, HAYIR; HERKES O’NU OKUMASIN!

“Peygamberimizi anlatan eserlerin en büyük açmazı, geçmiş siyer kaynaklarının gerek senet yönünden, gerek mantık yönünden, gerekse de Kur’an’a uygunluk yönünden incelemeye tâbi tutmadan olduğu gibi efsanevi ve masalsı yönü ağır basan bir biçimde ele...

Mekke’nin Siyasi Yapısının Rasûlullah’ın Tebliğ Faaliyetine Etkisi

Rasûlullah henüz hayatta değil iken, Kureyş kabilesi içinde başlayan ve giderek derinleşen ayrışma Rasûlullah’ın Mekke’deki davetine gösterilen tepkiye yansımış, davete icabet eden yahut Rasûlullah’ı kollayanlar çoğunlukla Hâşimoğulları içinden çıkmış, muhalefet kanadını ise çoğunlukla Ümeyyeoğulları...