Author: Aydın Mülayim

VELİ VE EVLİYA

Allah ile arasına başka birini koymayan herkes Allah’ın velisidir. Allah’a has yetkileri, Allah’a has sıfatları başkalarıyla paylaşmayan ve kendileriyle Allah arasına bir varlığı aracı koymayan direkt Allah’a yönelen her şahıs Allah’ın velisidir. Kur’ân, sıradan...

OY KULLANMAK VE İSLAM’DA SEÇİM KURALLARI

Tâğut kavramı, 1979 yılında İran’da gerçekleştirilen İslam devriminden sonra Şii dünyasında Batı politikasını ve ABD karşıtlığını yansıtmak, söz konusu ülkelerin sosyal düzenini ve rejimlerini yermek amacıyla kullanılan bir siyası slogan haline gelmiştir. Biz hepimiz...

EHL-İ BEYT KAVRAMI VE İMAMLARIN MASUMİYETİ

Bir insanın masum olduğunu iddia etmek onu insan olmaktan ve hatta imtihan olunmaktan uzak tutmaktır. Şia’nın çoğu aslında buna böyle inanmaktadır. Sahih kabul ettikleri kaynaklarının birinde imamlar şöyle vasıflandırılmaktadır: “Ali ve Fatıma’dan olanlar sıradan...

TEVHİD NEDİR?

İslâm dünyası asırlardır Ehl-i Kitab’ın yaptığı hataları yapmakta ve dinî anlayış metodunda aynı kaderi paylaşmaktadır. Özellikle din adamlarının yetkisi konusunda aynı anlayışı paylaşan Müslümanlar, dini tahrif etmede ve tevhidi ortadan kaldırmada da aynı başarıya...