Author: Aydın Mülayim

Ölüm Hükmü: Kısas ve İdam

Hayatımızda karşılaştığımız insanlığa sığmayan birçok cinayetler bizi, bu çağda ölüm hükmünün icra edilip, edilmemesi ve böyle bir hükmün insan haklarına uygun olup olmaması tartışmasına getiriyor. Hatta dindar geçinen birçok din adamları bile kısas cezasının...

Mümin ve Müslim

Kelimelerin Sözlük ve Terim Anlamları İman ve İslam kelimeleri, lügat yönünden birbirinden farklı anlamlar taşırlar. İman; inanmak, güvenmek ve kalben tasdik etmek anlamına gelir. İslam ise; teslim olmak, boyun eğmek, itaat, bağlanmak ve selamette...

Allah’ın Elçisine Kafa Tutan Din Adamı

Kur’ân-ı Kerîm’i ve tarihi olayları gözden geçirdiğimiz zaman Allah’ın elçilerinin önünde duran ve onlara karşı aşırı düşmanlık yapan insanların başında din adamlarının olduğunu görmekteyiz. Bu makalemizde Allah’ın elçisi Muhammed aleyhisselama karşı düşmanlıkta zirve yapmış...

KUR’AN’DA VESİLE KAVRAMI

Bir insanın dünyada elde edeceği en önemli şey, doğru bilgidir. Doğru bilgilerin en katıksız olanı Kur’an’da mevcuttur. Bu bilgileri önemsemeyip veya bir tarafa itip dünyaya bakışımızın esasını başka kaynaklar ve ideolojiler üzerine inşa edersek,...

Kur’ân, Muhammed Aleyhisselam’ın Sağlığında Bir Kitap Halinde Mevcut muydu?

İslam aleminde, Kur’ân-ı Kerim’in Muhammed aleyhisselam’ın sağlığında bir Mushaf halinde bulunmadığı, dolayısıyla bir kitap halinde olmadığı kanaati yaygınlık kazanmıştır. Bu kanaate göre Kur’ân, Nebimizin vefatından sonra sahabenin gayreti ile sağdan soldan, ondan bundan toplatılarak...

İMAM ALİ (r.a) ALGILAR VE GERÇEKLER

Biz, direkt Ali hakkında hepimizi ilgilendiren ve Müslümanları ayrıştırmak için özellikle Şia tarafından konu edinilen meselelere ve hilafeti süresince Müslümanlar arasında yaşanmış olaylara, fitnelere değinelim. Giriş Kendisiyle ilgili en çok rivayet edilen, hem Şia’nın...

ÖMER (r.a.) HAKKINDA ALGILAR VE GERÇEKLER-2

İdaresi döneminde büyük bir imparatorluğun sınırlarından da büyük bir araziye, mala ve güce sahip olan Ömer, deve çobanı iken sahip olduklarından başkasına sahip olmadı. Gerçek şahsiyetini her durumda korudu. Kitap ve Hikmet Dergisinin 27....

ÖMER (r.a.) HAKKINDA ALGILAR VE GERÇEKLER

Sorgulayıcı özelliğinden dolayı etkili ve isabetli kararlarıyla çoğu zaman Nebimizin takdirini kazanan Ömer, hem onun en yakınlarından biri ve hem de sahabenin en önde gidenlerinden biri oluyor. Giriş Tarih sahnesinde belli bir rolü ve...

KURBAN KESMENİN KUR’AN’DA YERİ VAR MI?

Bir Müslümanın bedeni ruhuna nasıl bağlıysa ameli imanına, dünyası ahiretine o şekilde bağlı olmalıdır. Aksi halde inandığı da yaptığı da ona bir fayda sağlamaz. Kur’an’ı anlayarak okumaya yönelik teşviklerin ve teknolojinin oluşturduğu imkânların etkisiyle...

VELİ VE EVLİYA

Allah ile arasına başka birini koymayan herkes Allah’ın velisidir. Allah’a has yetkileri, Allah’a has sıfatları başkalarıyla paylaşmayan ve kendileriyle Allah arasına bir varlığı aracı koymayan direkt Allah’a yönelen her şahıs Allah’ın velisidir. Kur’ân, sıradan...

OY KULLANMAK VE İSLAM’DA SEÇİM KURALLARI

Tâğut kavramı, 1979 yılında İran’da gerçekleştirilen İslam devriminden sonra Şii dünyasında Batı politikasını ve ABD karşıtlığını yansıtmak, söz konusu ülkelerin sosyal düzenini ve rejimlerini yermek amacıyla kullanılan bir siyası slogan haline gelmiştir. Biz hepimiz...

EHL-İ BEYT KAVRAMI VE İMAMLARIN MASUMİYETİ

Bir insanın masum olduğunu iddia etmek onu insan olmaktan ve hatta imtihan olunmaktan uzak tutmaktır. Şia’nın çoğu aslında buna böyle inanmaktadır. Sahih kabul ettikleri kaynaklarının birinde imamlar şöyle vasıflandırılmaktadır: “Ali ve Fatıma’dan olanlar sıradan...

TEVHİD NEDİR?

İslâm dünyası asırlardır Ehl-i Kitab’ın yaptığı hataları yapmakta ve dinî anlayış metodunda aynı kaderi paylaşmaktadır. Özellikle din adamlarının yetkisi konusunda aynı anlayışı paylaşan Müslümanlar, dini tahrif etmede ve tevhidi ortadan kaldırmada da aynı başarıya...

ŞİA’DA TAKİYYE KİMLİĞİNİ GİZLEMEK

Eleştirilecek husus, Şia’nın takiyyeyi diğer mezheplerden farklı ve önemli bir prensip olarak alması, bir ruhsat olmaktan öte bir azimet olarak telakki etmesi hatta akidede asla terk edilmemesi gereken bir farz olarak kabul etmesidir. Aydın...

YANLIŞ DİN EĞİTİMİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR

Bütün tahrif edilmiş dinlerde din adamlarının kurduğu bir kutsallık zinciri vardır. Ördükleri bu kutsallık zincirine kimseyi dokundurmamakta ve kendi mezhep imamlarının görüşlerini, koydukları kuralları taklit etmeyenler, mezheplerinin dışında kalan biri olarak görülmektedir. Kendi metodolojileri...

ALLAH’IN HÜKMÜ İLE HÜKMETMEYENLER KİMLERDİR?

Müslümanların çoğu, ehl-i Kitap gibi kendi büyüklerine dinde hüküm sahibi, yetkili ve istikamet belirleyici şahıslar olarak bakmışlardır. Zamanla bu şahıslar dinini öğrenmek ve yaşamak isteyen herkesin aşılması zor sığınak kalelerine dönüşmüşlerdir. Aydın Mülayim’in kaleme...

KUR’ÂN’DA DİN ADAMLARI

Kur’ân’ı Kerim, her kesimden insana hitap eden bir Kitaptır. Sunduğu bilgiler farklı dinlerle, kabilelerle, şahıslarla ilgili olmakla birlikte, onun muhatabı bütün bir insanlıktır. Aydın Mülayim’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 12....