Monthly Archive: Temmuz 2022

FİRAVUN VE ŞEYTANLARI

Her insan bilmelidir ki; sınav hayatımızın sonuna kadar devam etmektedir. İmtihanın en güzel örneklerinden biri olan Firavun’un hayatını incelemeye çalıştık. Ayetlerden de anlaşıldığı üzere Firavun, övülen bir lider iken birden bire sahip olduğunu sandığı...

ULUSLARARASI GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI 2 SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN

İstanbul’da “Uluslararası Günümüz İslam Dünyasında Meseleler Ve Çözüm Yolları 2 Sempozyumu (27-29 Haziran 2022, İstanbul)”  düzenlendi. Sempozyumun sonuç bildirgesinde yer alan maddeleri okuduğumda açıkçası hayal kırıklığına uğradım çünkü sonuç bildirgesinin özensiz ifadelerle yazıldığını düşündüm...

PEK YAKIN

Allah’tan korkan bir insan, ölüm sonrası hesap gününde neler yaşayacağı konusunda endişe eder. Allah’a nasıl hesap vereceğini düşünür durur. Lakin insanların büyük çoğunluğu kendilerini dünyadaki yapay yarışmalara kaptırmıştır. Çevredekilerden geriye düşmek, yoksul kalmak, nefsinin...

KUR’AN-I KERİM’DE KADIN VE ERKEK DENGESİ

“Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Allah’a karşı yanlış yapmaktan en iyi sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyin iç...

DOKTOR ÖLDÜRMEK  

İlkokul Öğrencileri arasında bir araştırma yapacak olsanız, her on kişinin belki de sekiz tanesi doktor olmak ister. Yani hekimliğin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu çocuklar dahi bilirler. Çünkü doktorlar Yüce Rabbimizin insana emanet...

KUR’ÂN’I MUHAMMED Mİ (A.S.) YAZDI?

Kitaplarında uzman olanların yanında, uzman olmayıp da yalnızca verilen kitabın içeriğini bilen kişiler de, Kur’an ve onu getiren nebi geldiği zaman onu net bir şekilde tanımalarını sağlayacak kadar çok bilgiyi kendi kitaplarında bulabilir. Yani,...

Toplum ve Aile Hakkında Bazı Kur’anî İlkeler

Dinin temel hedefi, zarûrât-ı diniyye denilen canı, dini, aklı, malı ve nesli koruma altına almaktır. Korunması hedeflenen bu esasları ortadan kaldırmaya yönelik her türlü eylem, suç olarak kabul edilmiş ve buna imkân vermemek için...