Category: Eğitim

ERGENLİK ÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Bu evrede ergen birey kendisini diğer insanlardan tamamen farklı olarak görmekte, yaratılışının diğer insanlardan daha özel bir nedeni olduğunu düşünmekte ve ölümün kendisiyle karşılaşmayacağına inanmaktadır. Ergenlik çağı, fiziksel ve ruhsal anlamda büyük değişimlerin meydana...

KARARLILIK

Başarının sırrı da aynıdır: Önce bir hedef belirlersiniz, sonra da hedefe kilitlenip kesin bir inanç ve devamlılıkla çalışırsınız. Elinizden gelen tüm çabayı sarf ederken de Allah’ın desteğini istemelisiniz; çünkü bütün işlerin tamamlanması ancak O’nun...

ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI’NDA EĞİTİM

Alternatif eğitim modellerin desteklenmesine yönelik yapılan atıf, özellikle dini yapılanmaların verdiği kreş – anaokulu gibi hizmetlerin denetlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamalıdır. Ülkemizin kalkınma hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilmek için kamu tarafından uygulanacak politikaları içeren beş...

GIYBET

İnsanlar hakkındaki varsayımlarımız, onlara karşı tutumumuzu da etkiler. Onlar hakkında önyargılı olmamıza o kişi hakkındaki gerçeklerden uzaklaşmamıza neden olabilir. Günlük hayatımızda kararlar verirken bazı varsayımlarda bulunuruz. Bunun için bazı göstergelerden yola çıkarız. Örneğin havanın...