Monthly Archive: Şubat 2019

EMANETİ YÜKLENEN İNSAN

-I- Bu makalemde sizlere Allah’ın kitabından bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Zira; “Yine de (kulak veren herkese) hatırlatmaya devam et: çünkü bu hatırlatmalar inananlar için yararlı olur.” (Zâriyât 51:55) buyuran bu kitapta bizden önceki nesillerin...

MISIR’DAKİ CİNNET İDAMLARINA TEPKİ KOYMAK

Kim cinayet suçu işlememiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur! Buna karşılık kim de birinin hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur…” (Mâide 5:32). “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler (yakın...

ENBİYANIN YÖNTEMİNİ ARAMA YOLCULUĞUM

Artık Müslümanların fikirlerine saygı duymadığımı söylemeye başlayalı on yıllar oldu. Çünkü mevcut durumu bu fikirler üretti. Müslümanların fikir dünyasıyla, tıp öğretiminde kullanılan anatomi yöntemiyle ilgilenmeye başlamıştım. İslam dünyasının fikirlerini, bu fikirlere zarar verme veya...

İNSAN, DÜŞÜNME KUDRETİNİ NE VAKİT YİTİRİR?

Daha önceki bir yazımda sizlere tedavi etme yerine hastayı öldürme yönteminin yanlışlığından söz etmiştim. Doktorun görevi hastayı tedavi etmek yerine onun ölmesine karar vermek olabilir mi? Sağlıklı bir insanı fiziksel olarak ayırt edebilir, canlılığını,...

Transpersonal Psikoloji

Transpersonal psikoloji ben ve ötesi anlamına gelen, ben ve ötesindeki insan deneyimlerini içeren alanla ilgilidir. “Bu kavramın gelişiminin temelinde Zen Budizm bulunmaktadır. Erich Fromm’a göre Zen Budizm, Hintlilerin soyut düşünce biçimiyle, Çinlilerin somuta ve...

AHMAKLAR, HIRSIZLAR VE OLGUN İNSANLAR  

Hikâye edildiğine göre Abbasi döneminin en büyük edip ve şairlerinden biri olan Asmai bir gün soylu olduğunu düşündüğü bir çocuk görür. Ona şöyle sorar: Evlât, yüz bin dinarın olmasını ama ahmak olmayı ister miydin?...

SORULARLA İSLAMOFOBİ – 2

Buda, Lao Tse, Konfüçyus vs. Nebî Olabilir mi? Buda, Konfüçyus vs. gibi kişiler, sözleri ve eylemleri ile bulundukları toplumda derin izler bırakan kimselerdir. Öğrettikleri, hayata bakış açıları ve insanlığa katkıları kısmen kayda alınmış ve...

TALİBAN İDEOLOJİSİNİN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR

Bu başlığı atmamızın sebebi kendilerini Ehl-i Sünnet vel-Cemaat olarak tanıtan kişilerin beğenmediği ve eleştirdiği gruplarla aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koymaktır. Çünkü ehl-i sünnet taifesinin eleştirdiği Taliban ve benzeri örgütler de aynı kaynaktan beslenmektedir. Şimdi...

ALLAH’IN YARATTIĞI VE İNDİRDİĞİ KİTAPLAR

Âdem aleyhisselamdan son nebîye kadar hepsine Kitap ve Hikmet verilmiştir. Bunlar birbirini tasdik eden ve hemen hemen aynı içeriğe sahip olan kitaplardır. İnsan, yaptığı gözlemlerle her şeyi oluşturan, geliştiren ve değiştiren Allah’ı kesin olarak...

KADER DİYEMEZSİN SEN KENDİN ETTİN

Bir kişi eğer başarılı bir eğitim hayatı istiyorsa ona göre çalışmalıdır. Hiç çalışmayarak karşılaştığı başarısızlığı kadere bağlayamaz. Kader; dilimize pelesenk olmuş, olur olmaz her yerde kullandığımız bir kavramdır. Çoğunlukla anlamını tam düşünmeden kullanırız. “Kader...

“KENDİNE İYİ BAK NESLİ” VE “BEN NESLİ”

Modern dünya bize, birbirini tanımayan ve tanıma gayreti içine girmeyen komşuları, anne ve babasından utanan evlatları evliliği angarya gibi gören köle ruhları armağan etmişti. Bizler ekonomik olarak özgür olacağız ve eşlerimize muhtaç olmayacağız düşüncesi...

İSTİSMAR EDİLEN MUSA – KUL KISSASI

Kur’ân, bize Nebî-Resulleri örnek gösterir (33/21, 60/4-6). Ama onların bile Kur’ân’da anlatılan tüm davranışlarını -istisnasız biçimde- örnek göstermez. Mesela İbrahim as’ın müşrik babası için af dilemesi (60/4) örneğinde olduğu gibi bazı davranışları örnek almayın...

EHL-İ BEYT KAVRAMI VE İMAMLARIN MASUMİYETİ

Bir insanın masum olduğunu iddia etmek onu insan olmaktan ve hatta imtihan olunmaktan uzak tutmaktır. Şia’nın çoğu aslında buna böyle inanmaktadır. Sahih kabul ettikleri kaynaklarının birinde imamlar şöyle vasıflandırılmaktadır: “Ali ve Fatıma’dan olanlar sıradan...

Problem Problemdir!

Problemi başa çıkamadığımız, istenmeyen durumlar olarak tanımladığımızda; probleme odaklanmakla, problem çözmeye odaklanmak arasındaki farkı öğrenmemiz gerekir. Sadece probleme odaklanmak ve çözüm yolları aramamak kişiyi çıkmaza sürükler. Kişi sorunlarıyla baş etmeyi öğrenmediğinde ise yaşadığı sorunlar...

KUR’ÂN-I KERÎM’DE CİZYE KAVRAMI

İnsanların çoğu, gayrimüslimlerin himayesi altında yaşadıkları Müslüman devlete ödemesi gereken vergiyi, düşmanlardan ceza olarak alınan cizye ile karıştırmaktadır. Cizye kelimesi ‘cezâ’dan türemiş olup çeşit bildiren bir mastardır. Cezâ ise sözlükte, karşılık; hayırsa hayırla, şer...

ABD DIŞ POLİTİKASINDA DİNİN ETKİSİ

ABD’nin kurucu babalarından Thomas Jefferson, Amerikalıların tanrının seçilmiş halkı olduğunu iddia ediyordu. Ona göre 13 koloniye ait toprakların genişlemesi son derece doğal bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri, bundan dört asır önce, tarih sahnesine çıktığı...

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASININ HÜKMÜ

Bu makale 7 Ekim 2017’de Hilal Tv’de yayınlanan “Hikmet Çalışmaları” programından makale haline getirilmiştir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren fiziki altına dayalı yatırım araçları olarak altın tahvili ve altına dayalı...

KUR’ÂN VE MEDENÎ GELİŞİM TASARISI

O, Merhametlidir: O, Muhammed’e nurlu Kur’ân’ı açtı. Bizde gidelim bu nura doğru, böylece gözlerden perde kalksın. (A.S. PUŞKİN) Kur’ân ve Muhammed (a.s.) Muhammed (a.s.) ne okuma ne yazma biliyordu. Diğer insanlar gibi Yahudi ve...

YANILIRIZ DİYE AÇIKLAMAYI ALLAH YAPIYOR

Kur’ân üzerinde bireysel çalışmanın ve onu yoruma açık zannetmenin ortaya çıkardığı problemlere bir örnek olarak ele alacağımız bu yazımızda konumuz: Nisâ suresinin 7. ayeti ve Prof. Mehmet Okuyan ve Mustafa İslamoğlu’nun konuyla ilgili meal...

BİZE SORUYORLAR

Kendilerine Kitap verilmiş olup yiyecekleri bize helal kılınanlar kimlerdir? Kendilerine Kitap verilenler ve onların yiyecekleri ile ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur: Bugün size, temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine Kitap verilmiş olanların yiyeceği size...