Monthly Archive: Şubat 2019

EMANETİ YÜKLENEN İNSAN

-I- Bu makalemde sizlere Allah’ın kitabından bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Zira; “Yine de (kulak veren herkese) hatırlatmaya devam et: çünkü bu hatırlatmalar inananlar için yararlı olur.” (Zâriyât 51:55) buyuran bu kitapta bizden önceki nesillerin...

MISIR’DAKİ CİNNET İDAMLARINA TEPKİ KOYMAK

Kim cinayet suçu işlememiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur! Buna karşılık kim de birinin hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur…” (Mâide 5:32). “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler (yakın...

ENBİYANIN YÖNTEMİNİ ARAMA YOLCULUĞUM

Artık Müslümanların fikirlerine saygı duymadığımı söylemeye başlayalı on yıllar oldu. Çünkü mevcut durumu bu fikirler üretti. Müslümanların fikir dünyasıyla, tıp öğretiminde kullanılan anatomi yöntemiyle ilgilenmeye başlamıştım. İslam dünyasının fikirlerini, bu fikirlere zarar verme veya...

İNSAN, DÜŞÜNME KUDRETİNİ NE VAKİT YİTİRİR?

Daha önceki bir yazımda sizlere tedavi etme yerine hastayı öldürme yönteminin yanlışlığından söz etmiştim. Doktorun görevi hastayı tedavi etmek yerine onun ölmesine karar vermek olabilir mi? Sağlıklı bir insanı fiziksel olarak ayırt edebilir, canlılığını,...