Author: Feyzullah Feyyaz

Taliban’ı Tanıyalım

“Taliban” ismi, Afganistan ve Pakistan’da devlete bağlı olmayan, masrafları tamamen tacirler ve hayırseverler tarafından karşılanan medreselerde eğitim gören kimseler için kullanılan Tâlib kelimesinin Peştuca/ Farsçadaki çoğulu olan “Tâlibân (طالبان)”, yani “öğrenciler veya bilgi talep...

TALİBAN İDEOLOJİSİNİN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR

Bu başlığı atmamızın sebebi kendilerini Ehl-i Sünnet vel-Cemaat olarak tanıtan kişilerin beğenmediği ve eleştirdiği gruplarla aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koymaktır. Çünkü ehl-i sünnet taifesinin eleştirdiği Taliban ve benzeri örgütler de aynı kaynaktan beslenmektedir. Şimdi...

Afganistan’da Bitmek Bilmeyen Savaşın Nedenleri

Afganistan halkı 14 Şubat 1989 yılında SSCB’YE karşı zafer kazanmasına rağmen bir türlü barış ve huzura ulaşamıyor. Bir Afganistanlı olarak bu topraklarda savaşın bitmesi gerekirken neden farklı boyutlara bürünerek devam etmektedir diye baktığımda tabi...