SİYASÎ HADİSELERİN DİNÎ İLİMLERE ETKİSİ

– Hocam, “Dinî ilimler” ve “Dünyevî ilimler” ayrımı hakkında neler söylemek istersiniz?

–  Çocukluğumuz dönemine (1940’lı yıllar) kıyasen içinde bulunduğumuz günümüz Türkiye’sinde çok farklı bir hayat başladı. İslâmî ilimler dediğimiz yerleşkede rol üstlenen binlerce gencimizin varlığı için Rabbimize şükürler olsun. En yüksek unvanları kazanan hocalarımız, neticesinde kamuya mal olmuşlardır. Dolayısıyla büyük bir ferahlık duyuyorum ve yüce Rabbime hamd ediyorum. Seksen üstü bir ömür tecrübesi ile Türkiye’yi sizlerden biraz daha farklı görmüş biri olarak, bunları söylemek zaruretini hissettim. Benim âcizane görüşüm, İslâmî ilimlerin; dinî ilimler ve gayri dinî ilimler şeklinde ayrışması kabul edilemez. Zira İslâmîyet’te dinî ve gayri dinî diye bir kavram yoktur.

–  Yani Gazali’nin “Dinî ilimler” ve “Dünyevî ilimler” ayrımını kabul etmiyorsunuz!

– Tabi ki etmiyorum. Zira din denen hadise, insanoğluna dünya hayatında Allah’a layık kul olabilmenin yollarını açan bir sahadır.

Burada özellikle kastettiğim din, İslâm dinidir. İnsanları dünyada ahiret için hazırlayan İslâm dinî, mukaddes müessesedir…

Mehmed Said Hatiboğlu – Fehmi Çeçen, Vedat Yılmaz

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, sayı. 9, Nisan-Haziran 2015, s. 48-56.

Röportajı görüntülemek için linke tıklayın: mehmed-said-hatiboglu-siyasi-hadiselerin-dini-ilimlere-etkisi-roportaj-kh-9-sayi