Monthly Archive: Temmuz 2018

BİR KUTSAL METNİN ORİJİNALLİĞİNE İLİŞKİN

İman dediğimiz farkındalık ve yaşantı geleneksel aklın dayatmasıyla oluşan bir kabul olamaz. İmanın oluşabilmesi için insanın bir dizi tefekkür ve deneyimden geçmesi gerekir. Şahin Bal’ın kaleme aldığı yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 12. Sayı...

TRUVA ATI VE ŞEMAİL DOLAŞTIRMA

Truva Atı’nın öyküsünü bilirsiniz. M.Ö 13. yüzyılda gerçekleştiği belirlenen Truva savaşında Akhalılar’ın başvurduğu hiledir. Şahin Bal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 11. Sayı 3. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2015 tarihinde yayımlamıştır....

SIRADAN GÜNLER MÜBAREKLEŞİRSE MÜBAREK GÜNLER SIRADANLAŞIR

Meryem Yalnızca Allah’a özgü kılınan ibadetin ve bu ibadete karşılık bereketli kılınan bir ömrün en güzel anlamda örnekleştiği isim. Değişik edebi abartılarla bize bizim türümüzden bir insan değil de insan üstü bir varlıkmış gibi...

DEMAGOJİ NE İŞE YARAR?

Demagoji hakikati yerleştirmek için değil saptırmak için yapılır. Çünkü hakikatin demagojiye ihtiyacı yoktur. Yalnızca hakikat düşkünü bir ağız tarafından güzel bir üslupla söylenmelidir. Şahin Bal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 9....

Bibliye ve Kur’an, Farklı Din Öğretileri

İbrahimî olarak üç din geçmektedir (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) fakat aralarında şu ana kadar gerçek anlamda barış bulunmuyor. Neden? Dinler arasında iki açı söz konusudur: İlahi ve sosyolojik. İlahi açıdan dinler arası uyuşmazlık (ihtilaflar,...

KUR’ÂN İSLÂM’INI YOK ETME PLANI

Bu makale, Sankt Petersburq Üniversitesi Rektörü, İktisat İlimleri profesörü Viktor Yefimov tarafından 2010 yılında kaleme alınmıştır. Prof. Dr. Viktor Yefimov’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 16. Sayı 4. Yıl Ocak, Şubat,...

FITRATA UYMAYAN ŞEYLER ŞİRK VE FAİZ

Şirk ve faiz, fıtrata ters düşen ve insanlar arasında en yaygın iki sistemdir. Biri insanın iman fıtratını bozar, diğeri ise toplumun hukuk ve düzen fıtratını bozar. Her ikisi de felakettir. Rüstem Vasip’in kaleme aldığı...

BEN İBRAHİM’İN DUASI VE İSA’NIN MÜJDESİYİM

Hadis kitaplarında Rasûlullah’tan rivayet edilen bir dua geçmektedir. Kısaca o dua şöyledir: “Ben İbrahim’in duası ve İsa’nın müjdesiyim.” Biz de bu nedenle, rivayetin doğruluğunu öğrenmek için Kur’ân’ı ve diğer ilahi kitapları araştırdık. Rüstem Vasip’in kaleme...

HZ. İBRAHİM VE KURBAN

Hz. İbrahim’den önce bir çok kavmin dini gelenekleri arasında insan kurban etmenin varlığı ve bunun tanrılara tapmanın bir aracı olduğu bilinmektedir. İlk uygulaması Âdem (a.s.)’ın oğullarında görülen kurbân ibadeti, kulluk yolunda esaslı bir yere...

KUR’ÂN’IN İLK EMRİNDEN BİR ANNE NE ANLAR

Bir çocuk için anne, okuduğu ilk kitap, hayatına dokunacak ve ömür boyu izler bırakacak bir ilk kaynaktır; bir başucu kitabıdır. Annenin çocuğuyla olan bağı ve ona olan sevgisi, onu vücudunda ilk hissettiği andan itibaren...

BEYİNDEN ALLAH’IN GÜCÜNÜN BİR YÖNÜNÜ TANIMLAMA

Beyin, genel idare-koordinasyon merkezi olmasıyla, bir nevi bürokratlar ve memurlar katıdır diyebiliriz. Prof. Dr. Gazi Özdemir’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2015 tarihinde yayımlanmıştır....

GELENEKSEL KADERCİ ANLAYIŞIN TARİHSEL İZDÜŞÜMÜ

“Sözlükte gücü yetmek, takdir etmek, belirlemek, planlamak, ölçüye göre yapmak” gibi anlamlara gelen “kader” kavramı, Sünni gelenekte “Tüm olacakları Allah’ın ezelde tayin ettiği ve zamanı geldiğinde vuku bulduğu” bağlamında kullanılmış ve aynı zamanda “Allah’ın ezeli...

HZ. PEYGAMBER’İN ÖRNEKLİĞİNDE MÜCADELE VE BAŞARI

Referansı vahye dayanmayan birtakım mistik veya mitolojik anlatılar, insanoğlunun hurafe ve menkıbeye düşkünlüğünün de etkisiyle geniş kitlelerce her dönem alıcı bulmuştur. Prof. Dr. İsrafil Balcı’nın kaleme aldığı bu yazı Kitap ve Hikmet dergisinde 5....

TERÖR SUÇU VE CEZASI

Ülkemizde yaşanan başarısız darbe girişimi dolayısıyla idam tartışmaları bir kez daha gündeme geldi. Bundan önce de cinsel istismar, cinayet, tecavüz suçları sebebiyle aynı tartışmalara tanık olmuştuk. Yrd. Doç. Dr. Suat Erdoğan’ın kaleme aldığı bu...

İDAM CEZASI GERİ GELMELİ Mİ?

Bilindiği gibi yurt içinde ve dışında özellikle çocuklara yönelik taciz suçları, vahşi bir cinayet ya da terör eyleminin sonrasında, toplumun farklı kesimlerinden idam cezası geri gelsin talepleri gündeme gelir. Yine öyle oldu ve son...

BOZGUNCULUK (FESAD) KAVRAMI ÜZERİNE

Fesad kavramının, istenmeyen kişileri bertaraf etme, muhalifleri etkisiz hale getirme konusunda araç olarak kullanılmasının eskiye dayanan bir geçmişi vardır. Dr. Suat Erdoğan’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 5. Sayı 2. Yıl Nisan,...

GİZLENEN MEHMET AKİF

Bu yazıda, İstiklâl Marşı’mızın şairi olan merhum Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen, gizlenen yönlerini, düşüncelerini açıklamaya çalışacağım. Bunu yaparken Akif’i ne göklere çıkaracağız ne de yereceğiz. Yanlışıyla doğrusuyla hakikate ışık tutacağız. Çünkü Allah hakikati yalanlayanlardan...

YETKEYE İTAAT VE KUR’ÂN ÖZGÜRÜLÜĞÜ

Günümüz toplumlarında ve insan fıtratında itaat kavramına Kur’ânî bir bakış. Masum bir insana kıyabilir misiniz? İşkence edip öldürebilir misiniz? Kendinizi iyi niyetli, masum, temiz kalpli mi görüyorsunuz yoksa? O halde Ali Şeriati’nin deyimiyle sizi...