Beş Vakit Namaz Geçekten Mi’râc’da mı Farz Kılındı?

Beş vakit namazın mi’râc gecesi farz kılındığı iddiası ciddi şekilde izaha muhtaç olduğu gibi, başlangıçta elli vakit olduğu ve daha sonradan beşe düşürüldüğü anlatılan ise bir o kadar daha problemlidir. Ne ki, bu husus herhangi bir sorun olarak görülmeyip tarih boyunca nesilden nesile aktarılarak gelmiştir.

Prof. Dr. İsrafil Balcı’nın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 4. Sayı 2.Yıl Ocak, Şubat, Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: israfil-balci-4-sayi-5-vakit-namaz-gercekten-miracta-mi-farz-kilindi