Monthly Archive: Eylül 2019

VAHİY TEMELLİ DÜŞÜNME

Ataların düşüncelerini sorgulamadan, gelecek kuşaklara aynen aktarmak aslında ilerlemenin ve gelişmenin önüne set çekmektir. Ya atalar doğruya ve güzele ulaşamadılarsa? Düşünme, Türkçe sözlüklerde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Aklından geçirmek, göz önüne getirmek; bir sonuca varmak...