Category: Usûl

BİR ÂYETİN BAŞINA GELENLER-13

Tevbe suresinin 112. âyetine yanlış anlam vermenin askerden kaçmak için ilimle meşguliyetin tercih edilmesinde teşvik rolü olmuş mudur yahut yanlış anlam verilen bu ayete dayanarak askerden kaçanlar olmuş mudur tam bilemiyoruz ama kesin olarak...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -12

Herhangi bir âyet herhangi bir konuda kesin bir hüküm bildirdiğinde o âyet o konuda muhkem kılınmış, yani kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek dış etkenlerden korunmuş, o yönüyle sağlamlaştırılmış demektir. Bu sayımızda Hûd suresinin ilk iki...

KİTAP MERKEZLİ DİNDEN İNSAN MERKEZLİ DİNE

Kur’ân devre dışı bırakılıp Kur’ân’dan çözüm üretme metodu olan Hikmet unutturulduğu için çözümü, düşmanlarımızda arıyor ve her geçen gün batıyoruz. Nebîmiz Muhammed Aleyhisselam, bize Kur’ân’ı tebliğ eden elçi ve öğreten öğretmendir.Cebrail de Nebîmiz’e gelen...

Kur’an’ı Tahrife Modern Bir Örnek: Hımâr (Başörtüsü)

Kur’an’dan hüküm çıkarmanın veya bir hükmün Kur’an’a ait olduğunu söylemenin olmazsa olmaz şartları vardır. Bunlardan biri Kur’an’ın dili olan Arapça’yı bilmek, bir diğeri Arapça Kur’an metni üzerinde, bizzat Allah’ın belirlediği, ayetlerin ayetleri açıklaması yöntemi...

Fıkıhta Kıyas ve Değerlendirilmesi

FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDEKİ FIKHÎ KIYAS ÖRNEKLERİNİN BU ESERLERDE ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN FIKHÎ KIYAS ANLAYIŞINDAN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fıkıh eserlerinde kendisine en fazla atıfta bulunulan metodlardan biri belki de ilki olan fıkhî kıyasa dair usûl eserlerinde verilen...

BİR ÂYETİN BAŞINA GELENLER -15

(Dediler ki), “Tevrat indirilmeden önce İsrail (Yakub)’un, kendine haram ettiği dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları’na helaldi.” De ki, getirin Tevratı da okuyun; eğer iddianızda haklıysanız. Dr. Fatih Orum’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet...

NASR SURESİNİN BAŞINA GELENLER

ALLAH’IN ELÇİSİNİN ÖRNEKLİĞİ VE NASR SURESİ Kur’an’ın Medine’de inen Surelerinden Nasr Suresi, Resulullah sonrası dönemde Kur’an’a bütüncül bakışın kaybolması ve yine Kur’an’da Allah tarafından belirtilen Kur’an’ın Kur’an’la – ayetlerin ayetlerle açılanması yönteminin[1] büsbütün terk edilmesi...

KUR’AN’DA EKİP ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

Kur’an-ı Kerime göre hikmet (doğru hüküm, doğru karar); Allah tarafından hazır bir şekilde Kur’an’ın içine koyulmuş yani “vahyedilmiş hikmetler (doğru hükümler)” ve Allah tarafından nasıl bulunacağı gösterilerek “ulaşılan hikmetler (doğru hükümler)” olmak üzere ikiye...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -11

Günümüzde de herhangi bir konuyla ilgili olarak kendilerine okunan âyetler karşısında “mesele âyet okumak değil, o âyeti sen biliyorsun da ben bilmiyor muyum sanıyorsun? diyenler esasında “bunlar öncekilerin kitaplarında var” demiş oluyorlar. Dr. Fatih...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -10

Bu yazımızda Ahzâb suresinin 37. ayetini ele alacağız. Daha önceki yazı dizilerimizde olduğu gibi önce ayetlerin meal ve tefsirlerde ele alınışını gösterecek, sonrasında da ayetlerin doğru anlamının ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Dr. Fatih...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -9

Bu yazımızda Tahrim suresinin ilk ayetlerini ele alacağız. Daha önceki yazı dizilerimizde olduğu gibi önce ayetlerin meal ve tefsirlerde ele alınışını gösterecek, sonrasında da ayetlerin doğru anlamının ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Dr. Fatih...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -8

Bu yazımızda Mümtahine suresinin 10. ayetini ele alacağız. Daha önceki yazı dizilerimizde olduğu gibi önce ayetin meal ve tefsirlerde ele alınışını gösterecek, sonrasında da ayetin doğru anlamının ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Dr. Fatih...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -7

Bu yazımızda Nûr suresinin 33. ayetini ele alacağız. Daha önceki yazı dizilerimizde olduğu gibi önce ayetin meal ve tefsirlerde ele alınışını gösterecek, sonrasında da ayetin doğru anlamının ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Dr. Fatih...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -6

Bu yazımızda Sâd suresinin 21 ve devamındaki ayetlerini ele alacağız. Daha önceki yazı dizilerimizde olduğu gibi önce ayetinlerin meal ve tefsirlerde ele alınışını gösterecek, sonrasında da ayetinlerin doğru anlamının ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız....

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -5

Bu yazımızda Hûd suresinin 114. ayetine meal ve tefsirlerde verilen geleneksel anlama değinecek, ardından da konuyu Kur’ân bütünlüğü açısından ele alıp ayetin doğru anlamını tespit etmeye çalışacağız. Dr. Fatih Orum’un kaleme aldığı bu yazı,...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -4

Yazımızda Sâd suresinin 44. ayetine meal ve tefsirlerde verilen geleneksel anlama değinecek, bu anlam üzerinden ayetten hangi çıkarımların yapıldığını göreceğiz. Ardından da konuyu Kur’ân bütünlüğü açısından ele alıp, ayetin olması gereken anlamını tespit etmeye...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -3

Kasânî Enfâl suresinin 12. ayetinde geçen “Siz bunların boyunlarının üstüne vurun” mealindeki bölümden hareketle esirlerin öldürülmelerinin emredildiği hükmüne varmaktadır. Oysa bu ayet, Müslümanlara destek olmaları için meleklere verilen emirdir. Böylesi bir ifadeden bu tür...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER!-2

Kur’ân’ı anlamanın bir usulü olduğunu ve bizzat Kur’ân’ın bu usulün hem yolunu gösterip kavramlarını bildirdiğini hem de örneklerini verdiğini biliyoruz. Kur’ân, insanların din adına Allah’ın yanı sıra kullara da kulluk etmemeleri için Kur’ân’ın açıklanması...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER!

Usulsüzlüğün asıl olduğu bir usûl asla Kur’ân’ı anlamanın bir usûlü olamaz. Dr. Fatih Orum’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 5. Sayı 2. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı görüntülemek...

Kur’an’ı Anlamada Usûlün Önemi

Ölçü varsa usûl bir zorunluluktur. Çünkü ölçü, usûl ile tespit edilir. Bugün tabiat kitabının âyetlerini okuyanlar, Allah’ın koymuş olduğu ölçüye uyarak, her ilmin kendi disiplini çerçevesinde sonuca ulaşmaya çalışırlar. Aynı ölçü, Allah’ın Kitabı için...