Category: Usûl

BİR ÂYETİN BAŞINA GELENLER-13

Tevbe suresinin 112. âyetine yanlış anlam vermenin askerden kaçmak için ilimle meşguliyetin tercih edilmesinde teşvik rolü olmuş mudur yahut yanlış anlam verilen bu ayete dayanarak askerden kaçanlar olmuş mudur tam bilemiyoruz ama kesin olarak...

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -12

Herhangi bir âyet herhangi bir konuda kesin bir hüküm bildirdiğinde o âyet o konuda muhkem kılınmış, yani kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek dış etkenlerden korunmuş, o yönüyle sağlamlaştırılmış demektir. Bu sayımızda Hûd suresinin ilk iki...

KİTAP MERKEZLİ DİNDEN İNSAN MERKEZLİ DİNE

Kur’ân devre dışı bırakılıp Kur’ân’dan çözüm üretme metodu olan Hikmet unutturulduğu için çözümü, düşmanlarımızda arıyor ve her geçen gün batıyoruz. Nebîmiz Muhammed Aleyhisselam, bize Kur’ân’ı tebliğ eden elçi ve öğreten öğretmendir.Cebrail de Nebîmiz’e gelen...

Kur’an’ı Tahrife Modern Bir Örnek: Hımâr (Başörtüsü)

Kur’an’dan hüküm çıkarmanın veya bir hükmün Kur’an’a ait olduğunu söylemenin olmazsa olmaz şartları vardır. Bunlardan biri Kur’an’ın dili olan Arapça’yı bilmek, bir diğeri Arapça Kur’an metni üzerinde, bizzat Allah’ın belirlediği, ayetlerin ayetleri açıklaması yöntemi...