BİR ÂYETİN BAŞINA GELENLER-13

Tevbe suresinin 112. âyetine yanlış anlam vermenin askerden kaçmak için ilimle meşguliyetin tercih edilmesinde teşvik rolü olmuş mudur

yahut yanlış anlam verilen bu ayete dayanarak askerden kaçanlar olmuş mudur tam bilemiyoruz ama kesin olarak bildiğimiz

Kur’ân merkezli rivayet okuma yerine rivayet merkezli Kur’ân okuma  alışkanlığının her zaman iyi neticeler vermediğidir.

Dr. Fatih Orum’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 20. Sayı 5. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: fatih-orum-20-sayi-bir-ayetin-basina-gelenler-13