Category: İbadetler

Meal ile Namaz Kılmak

Nafile namazlarda meal ile namaz kılmayı denediniz mi hiç? Hemen yadırgamayın bu soruyu. Türkçe ibadet olur mu diye söylenmeye de başlamayın. Önyargısız okumanızı temenni ettiğim bir yazı bu çünkü belki bir doğrunun kapısını çalıyordur...

FIKIHTA HÂCET KAVRAMI

Müslümanlar uzunca bir süredir sistemlerini Allah’ın kitabına göre kurma cesaretini gösterememekteler. Bunun bir sonucu olarak da herhangi bir konunun dini yönünü ele alırken, temel ilkeler üzerinden değil, istisnalar ve geçici çözümler üzerinden yürümeyi tercih...

NAMAZ HEP AYNI NAMAZ

Kur’an-ı Kerim’de çeşitli türevleri ile birlikte birçok ayette geçen salât/ salavât; ‘dua etmek’, ‘arındırmak/tezkiye etmek/bağışlamak’, ‘ibadet yerleri’ gibi anlamlarının yanı sıra genelde terim olarak yani “namaz” anlamında kullanılmıştır. Namaz kitaplardan okunarak değil de daha...

Animals Slaughtered Without Uttering Basmala

The prohibition in verse 121 of Surah al-An’am is not about slaughter without Basmala, but about the slaughtered animal being fisq. Animals slaughtered without uttering basmala The ruling on eating the meat of animals...