Author: Hişam Alabed

RESÛL GÖNDERİLMEYEN TOPLUMA AZAP EDİLİR Mİ?

Allah’ın bir insana zulmetmesi mümkün değildir? Ancak Allah’ın ayetlerine karşı körlük edenler hem kendilerine hem başkalarına zarar vermektedirler. Dinin Mahiyeti Dinin öğretileri insanın fıtratını  koruması için gerekli unsurlardır. Dini öğrenip uygulayan insan fıtratını bozacak...

KUR’ÂN-I KERÎM’DE “HÜDA” KAVRAMI

Bu yazımızda Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık geçen “ ُ الهدى HÜDA” kavramı üzerinde durmaya çalışacağız, bu kavramın hangi anlamlara geldiğini anlamaya gayret edeceğiz. Giriş Bu yazımızda Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık geçen ُ الهدى “HÜDA”...

Kur’an, İncil ve Tevrat Arasındaki Benzerlikler

Biz Müslümanlar olarak Kur’ân, İncil ve Tevrat’ı Yüce Allah’ın indirdiğine inanmaktayız çünkü Allah teâla şöyle buyuruyor: “O, Allah’tır! O’ndan başka ilah yoktur; diridir, sürekli işinin başındadır. Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden* bu Kitab’ı...

O gün keşke dememek için…

O gün, “keşke” dememek için çok çalışmamız lazım. Ahirette bir insan neden “keşke” der? Cevabı bu ayetlerde: 1. “O diyecek ki: “Ah n’olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım!”” (Fecr 89/24). 2. “Karnesi sol tarafından...

“Din ve Bilim Hakkında Anlatacaklarım Var”

Bazen bilim ve dini inançlar arasında bir çatışma durumu yaşanabilir, bazı insanlar bu nedenlerden dolayı dinde bazı gerçekleri reddetme eğiliminde olabilirler ve bazıları da dinleri tamamen terk edebilir. Batı’da Kilise ve bilim adamları arasında...

Kur’an tarihseldir diyenler çok korkunç bir yanlışın içindedir!

“Kur’an tarihseldir” diyenler çok korkunç bir yanlışın içindedir! Kur’an tüm insanlığı, tüm kainat ve zamanı ilgilendiren bir Kitaptır. Kur’an’da her hangi bir konu anlatılırken “Ey araplar” tarzında bir sesleniş göremezsin, genelde çağrılar insanlığın tümünedir...

Kur’an güzel konuşun diyor, konuşuyor muyuz?

‘’Sesini alçalt! Unutma ki, seslerin en çirkini eşek sesidir.’’ Lokman: 19 “Firavun’a gidin! Doğrusu o azmıştır Ona yumuşak söz söyleyin, belki düşünür veya saygı duyar.” Taha: 43-44 Rabbimiz Kur’an’da bir çok yerde sözümüzün güzel...

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor?

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor ? Çünkü bizi yaratan O’dur. Yani bizim nasıl en iyi şekilde yaşayacağımızı, en iyi bilen O’dur. Ayette şöyle geçiyor; “Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen...

Müslümanların Eksikliğini En Çok Hissettiği 3 Şey

Kur’an-ı Kerim surelerinin isimleri dikkat çekerek bizlere mesaj verir. Örneğin içinde milletlerin kalkınmasını ve medeniyetin unsurlarını gördüğüm üç surenin ismi bu görüşüme işaret eder. O sureler; Şûrâ, Hadîd ve Kalem sureleridir. Şûrâ, fikir özgürlüğünü...

Allah Dağları Neden Yarattı?

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen أن تميدَ “EN TEMÎD” ibaresinin anlamı nedir? Yeryüzü hareket eder mi? Kur’ân-ı Kerîm’de uç defa geçen en temîde “أن تميدَ” ifadesi hangi anlama gelir? Dağlar depremi engeller mi? Din adamlarından bazıları,...

Yusuf’tan ne öğrendik?

“Şurası bir gerçek ki Yusuf’ta ve kardeşlerinde, araştırmak isteyen herkesin çıkaracağı dersler vardır.” Yusuf (12/7) Sırlarını ve hayallerini sadece güvenebileceğin ve seni sevdiğinden emin olduğun kişilere anlat. “Hani Yûsuf, babasına “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on...

Suriye’de Gerçekten Cihad Var mı?

Uygur bir adam, çocuklarını ve hasta olan karısını, Çin işgali altında olan Doğu Türkistan’da bırakıp Suriye’deki cihada katılmak amacıyla İstanbul’a geldi. Kesin olarak biliyoruz ki Çin, Esed’e destek veriyor ve aynı zamanda Uygur halkının...

Suriye İç Savaşındaki Tüm Taraflara Sesleniş

Buradan, bugün Suriye toprakları içinde elinde silah taşıyan herkese sesleniyorum. Suriye topraklarında altı senedir şiddetli bir savaş yaşanmaktadır. Açıkça görülüyor ki bu savaş başlangıcından bugüne kadar taraflardan hiçbirinin hayrına sonuçlar doğurmamıştır. Tarafların her birinin...

GAYR-İ MEŞRU ÇOCUK KİMİN SOYUNA MENSUP?

Fıkıh kitaplarına göre gayri meşru ilişkinin ürünü olan çocuk bekar olan annesinin soyuna mensup kabul edilmek zorundadır, asla babasının soyuna nispet edilemez. Eğer zinakâr kadın evliyse, fıkıh alimlerinin çoğunun ortak görüşüyle, zina ürünü çocuk...

YÖNETEN VE YÖNETİLENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İLKELERİ -2

Bizler için Resulullah’ın Medine-i Münevvere’deki tecrübesinde, Müslüman bir yöneticinin halkına karşı metot ve görevleri açısından eşsiz bir örnek vardır.  Biz de Resulullah’ın Medine’ye getirdiği huzur çerçevesine bu görevlerden bazılarını hatırlayacağız. Hişam Alabed’in kaleme aldığı...

SEM’ VE BASÎRETİN ÜÇ AŞAMASI

İstima – İsğa – Sem’ ile Nazar – Ruyet – Basar Kavramlarının Kur’ân’daki İncelikleri: Hişam Alabed’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 12. Sayı 3. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı görüntülemek...