Author: Hişam Alabed

RESÛL GÖNDERİLMEYEN TOPLUMA AZAP EDİLİR Mİ?

Allah’ın bir insana zulmetmesi mümkün değildir? Ancak Allah’ın ayetlerine karşı körlük edenler hem kendilerine hem başkalarına zarar vermektedirler. Dinin Mahiyeti Dinin öğretileri insanın fıtratını  koruması için gerekli unsurlardır. Dini öğrenip uygulayan insan fıtratını bozacak...

KUR’ÂN-I KERÎM’DE “HÜDA” KAVRAMI

Bu yazımızda Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık geçen “ ُ الهدى HÜDA” kavramı üzerinde durmaya çalışacağız, bu kavramın hangi anlamlara geldiğini anlamaya gayret edeceğiz. Giriş Bu yazımızda Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık geçen ُ الهدى “HÜDA”...

Kur’an, İncil ve Tevrat Arasındaki Benzerlikler

Biz Müslümanlar olarak Kur’ân, İncil ve Tevrat’ı Yüce Allah’ın indirdiğine inanmaktayız çünkü Allah teâla şöyle buyuruyor: “O, Allah’tır! O’ndan başka ilah yoktur; diridir, sürekli işinin başındadır. Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden* bu Kitab’ı...

O gün keşke dememek için…

O gün, “keşke” dememek için çok çalışmamız lazım. Ahirette bir insan neden “keşke” der? Cevabı bu ayetlerde: 1. “O diyecek ki: “Ah n’olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım!”” (Fecr 89/24). 2. “Karnesi sol tarafından...