Category: Eleştiri

Ne bekliyordunuz ki

Antalya’da sergilenen bir sahne gösterisinden küçük bir kesit izledim Modern bir müzik eşliğinde ortada bir semazen dönüyor, etrafında kızlar dans ediyor Video ile ilgili yapılan yorumlara baktım Kimi Mevlana’nın sema etmediğini yazmış Kimi değerlerimizin...

Enerji Deyince Ne Anlamamız Gerekiyor?

Mutasavvıflar, insan ruhunu kınından çıkmış kılıç gibi değerlendirdiklerinden, Allah’ın hayy sıfatını Abdulkadir Geylani’de ismi azam olduğunu varsaydıklarından “yetiş ya gavs” diyorlar. Tasavvufi düşüncede evren,  Cenabı Hakkın sıfatlarının tecceligâhı olarak gördüğü için ve günümüzde ruha...

Günaydın İsmail Kılıçarslan

“Allah’ın -haşa- distribütöre de, onun dinini kurtaracak kaplan vaizlere de, zaten dindar gençleri “fanatik” hale getirecek hocalara da ihtiyacı yok. Ama benim, bizim, hepimizin Allah’ın şefkatine, merhametine, bağışlayıcılığına ihtiyacımız var. Bilmem anlatabildim mi derdimi?...

Said Nursi

Soru- Said Nursî ile ilgili şu sözler beni şaşırtıyor: “… yirmi senede öğrenilmesi gereken ilim ve fenlerin özünü üç ayda kavrayarak öğrenimini tamamlamış. Hangi ilimden olursa olsun, sorulan her soruya, tereddütsüz ve derhal cevap verirmiş[1].”...

“MÜ’MİN FİRAVUN GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİSİ

İbn-i Arabî’nin: Firavun “tâhir ve mutahhar” yani mü’min olarak öldüğü yönündeki görüşü meşhurdur. Sonraki dönemde konuya ilişkin geniş bir edebiyat oluşmuştur. İbn-i Arabî’nin bu inancını destekleyen Celaleddin ed-Devvani’ye Ali el-Karî’nin ciddi eleştirileri olmuştur. Bu...

IŞİD’E MEKTUP

Bu yazıda İslâm âlimlerinin Irak – Şam İslâm Devleti (Işid) liderine gönderdikleri bildiri irdelenmiştir. Cemal Necim’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 11.Sayı 3. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı...

Âlimler Kimin ve Neyin Hizmetinde Olmalılar?

Kendilerini İslam âlimi gösterip. Ehli Sünnet’e mensup olduğunu ileri sürenler karşılarındakini de ehli bidat olmakla suçlamışlardır. Oysa ki İslam dünyasında Ehli Sünnet olduğunu ileri süren veya Ehli Şia olduğunu savunan ne kadar insan varsa,...