KUR’AN VE SÜNNET AMA HANGİ SÜNNET; Eleştiriler ve Cevaplarımız

Bize göre yapılması gereken Resulün beyan ve hikmet ile ilgili fiillerine bakarak, “demek ki Resulün yegâne görevi tebliğ değildi, onun hikmet ve beyan görevi de vardı” demek değil “Evet, Resulün beyan ve hikmet ile ilgili fiilleri/görevleri de vardı ama onun bu fiilleri de tebliğ görevi kapsamında idi” demektir.

Bu yazıda “Kur’an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet” isimli eserimizin ilk baskısı hakkında Ahmet Yücel2 tarafından kaleme alınan değerlendirmeler ele alınmış ve Yücel’in tüm eleştirileri,-dipnotlar haricinde- hiçbir alıntı veya kısaltma yapılmaksızın nakledilerek sırası ile cevaplandırılmıştır (italik gösterilen Yücel’e ait bölümler AY ile cevaplarımız ZB ile işaretlenmiştir).

Prof. Dr. Zeki Bayraktar’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisi 23. Sayı 5. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: zeki-bayraktar-23-sayi-kuran-ve-sünnet-ama-hangi-sünnet-elestiriler-ve-cevaplarimiz