Category: Kelam

Öz Disiplinin Gerekliliği

Disiplin dediğimizde ne anlıyoruz? Disiplinin amacı nedir? Günümüzde çoğu insan disiplini ceza ya da cezai sonuçlarıyla bağdaştırmaktadır. Disiplinin ortak amacını ise düzen sağlamak için kurallar oluşturmak, öğretmek ve bu kurallara uyulmasını sağlamak olarak değerlendirmektedir....

Kozmolojik Tasvirlerdeki En Büyük Handikap

Uzak ve yakın geçmiş tarihimize baktığımızda, kozmolojik tasvirlerde yaşanılan en büyük handikapın kökeninde, nübüvvet (nebilik) anlayışının var olmamasıdır diyebiliriz. Yani Âdem (as.)’dan beri başlayan nübüvvet olgusunun temelinde, kozmos hakkında haber verenin Cenab-ı Hakk olduğu gerçeği...

Dinlerde Hesap Verilebilirlik Olgusu

Dini terminolojide hesap verebilirlik, kişinin dünyada yaşarken veya öldükten sonra ahirette yapıp ettiklerinden dolayı aşkın bir varlığa hesap verme inancıdır. Bu yazıda, hangi din hesap verebilirlik için ne söylüyor, buna bir cevap bulacağız. Hinduizm...

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor?

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor ? Çünkü bizi yaratan O’dur. Yani bizim nasıl en iyi şekilde yaşayacağımızı, en iyi bilen O’dur. Ayette şöyle geçiyor; “Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen...

GELENEKSEL KADERCİ ANLAYIŞIN TARİHSEL İZDÜŞÜMÜ

“Sözlükte gücü yetmek, takdir etmek, belirlemek, planlamak, ölçüye göre yapmak” gibi anlamlara gelen “kader” kavramı, Sünni gelenekte “Tüm olacakları Allah’ın ezelde tayin ettiği ve zamanı geldiğinde vuku bulduğu” bağlamında kullanılmış ve aynı zamanda “Allah’ın ezeli...