Category: Kelam

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor?

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor ? Çünkü bizi yaratan O’dur. Yani bizim nasıl en iyi şekilde yaşayacağımızı, en iyi bilen O’dur. Ayette şöyle geçiyor; “Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen...

GELENEKSEL KADERCİ ANLAYIŞIN TARİHSEL İZDÜŞÜMÜ

“Sözlükte gücü yetmek, takdir etmek, belirlemek, planlamak, ölçüye göre yapmak” gibi anlamlara gelen “kader” kavramı, Sünni gelenekte “Tüm olacakları Allah’ın ezelde tayin ettiği ve zamanı geldiğinde vuku bulduğu” bağlamında kullanılmış ve aynı zamanda “Allah’ın ezeli...