Category: Din ve Bilim

Covid-19 ve Aşıları Hakkındaki Tartışmalara Kur’anî Bakış

Covid-19 salgınını dergimizin 26. sayısındaki “Biyolojik ve Teolojik Açıdan Covid-19 [Koronavirüs] Salgını” başlıklı yazımızla lafzî ve kevnî ayetler ışığında anlamaya çalışmıştık. Bu yazımızda da salgın ve aşı konusundaki tartışmaları Kur’anî bir perspektifle değerlendirmeye çalışacağız....

Hesap Verebilirliğin Pozitif İyi Oluşa Etkisi

Pozitif Psikoloji yaklaşımına göre pozitif duygular; aşk, mutluluk, umut, şefkat, cesaret, kıvanç, esenlik, ferahlık, hayranlık, gurur, ümit, onur gibi duygulardır. Pozitif kişilik özellikleri ise yaratıcı olmak, çözüm odaklı olmak, empatik olmak, yardımsever olmak, farklı bakış açılarına açık...

Teyemmüm

ÖZET Amaç: Kimyasal maddeler olmadan insan elinin kimyasal temizleme etkisinin incelenmesi Giriş: Bu çalışmada insan vücudunun temizlik malzemeleri kullanmadan kendi kendini temizleyen bir sisteme sahip olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık. Kimyasal temizlik sistemleri olmadan...

Kalp Vahiy İlişkisi

“Her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız” (Zariyat 51/49). Ve Yasin 36. Ayetten yola çıkarak evrende yaratılan her şeyin çift yaratıldığı anlaşılmaktadır.  Son teknolojik ve bilimsel gelişmeler de bize bu hakikati anlatır....

Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din Çalıştayı’nın Düşündürdükleri

25 Haziran 2021 tarihinde “Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din” konulu çalıştay, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ortak çalışması ile gerçekleştirildi. Alanında uzman birçok akademisyen konu hakkındaki düşüncelerini ve öngörülerini YouTube...

KUR’AN, ARAP ÖRFÜNÜ MÜ ONAYLADI?

Şüphesiz ki Kur’an’ın onayladığı bazı Arap örfleri olmuştur. Ama bunlar ma’ruf -yani fıtrata uygun- olan Arap örfleridir. Yoksa Kur’an’ın tüm Arap örfünü hele de fıtrata aykırı Arap örflerini onaylaması asla mümkün değildir. Bazı çevreler,...

İnsan ve Evrim

Çağlar boyu olgu ve olaylara farklı yaklaşan düşünürler, insanın nasıl yaratıldığı konusunda farklı tez ve antitezler ileri sürmüşlerdir. Tezlerini evrime dayandıran düşünürler, evrim nazariyesini geliştirmişlerdir.  “Evrim nazariyesi, bu fikir kendisine mal edilmek istenen Darwin...

Transpersonal Psikoloji

Transpersonal psikoloji ben ve ötesi anlamına gelen, ben ve ötesindeki insan deneyimlerini içeren alanla ilgilidir. “Bu kavramın gelişiminin temelinde Zen Budizm bulunmaktadır. Erich Fromm’a göre Zen Budizm, Hintlilerin soyut düşünce biçimiyle, Çinlilerin somuta ve...

İnsan ve Dil 2

Tarihte insanın nasıl bir hayvan/canlı olduğu konusunda çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Birçok düşünür insanı tanımlarken, insanı diğer hayvanlardan ayıran özellikleri üzerinde durmuş ve insanı diğer canlılardan farklı kılan yapısı üzerinden, insanı betimlemek ve diğer canlı...

İnsan ve Dil

İnsanın konuştuğu dil ve konuşurken çıkardığı ses, sesindeki frekans ve ton farklılığı, tıpkı parmak izi gibi kişiye ait özellikler taşır. “Dil, sonsuz sayıda anlamlı cümle yaratmak için kullanılan sembolleri (kelimeler ve ifadeler) oluşturup değiştirmek...

Yapay Zekâ ve Ahlak

Rönesans’tan sonra başlayan makineleşme ile sanayi devrimi katlanarak bizi günümüzdeki dijital çağa getirdi. Klasik fizikteki determinist, mekanik evren algısı bilim dünyamızı uzun yıllar şekillendirdi. Kuantum fiziği sayesinde ise indeterminist bir evren algısıyla teknolojik olarak...

“Din ve Bilim Hakkında Anlatacaklarım Var”

Bazen bilim ve dini inançlar arasında bir çatışma durumu yaşanabilir, bazı insanlar bu nedenlerden dolayı dinde bazı gerçekleri reddetme eğiliminde olabilirler ve bazıları da dinleri tamamen terk edebilir. Batı’da Kilise ve bilim adamları arasında...

BEYİNDEN ALLAH’IN GÜCÜNÜN BİR YÖNÜNÜ TANIMLAMA

Beyin, genel idare-koordinasyon merkezi olmasıyla, bir nevi bürokratlar ve memurlar katıdır diyebiliriz. Prof. Dr. Gazi Özdemir’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2015 tarihinde yayımlanmıştır....

Arzu Delili: Arzulardan Allah’a Ulaşmak (2)

Arzuların karşılanması her şeyi bilen, her şeyi gören, kudreti yüksek, ezeli gibi sıfatları olan bir Allah’ı gerektirmektedir. Buradaki argümanla arzularımızdan hareketle ahiret yaşamının varlığının ve Allah’ın yolladığı dinlerin olmasının rasyonel bir beklenti olduğunun gösterilmesi,...

DÜNYA’NIN HAYAT VE ENERJİ KAYNAĞI GÜNEŞİMİZ

Neden o kadar büyük görünüyor? Bitmez tükenmez enerjisini nereden sağlıyor? Ömrü ne kadar? Dünya’yı tehdit ediyor mu? Bu ve buna benzer soruların yanıtlarını aşağıda okurken Güneş’in bizim için ne kadar da vazgeçilmez bir gök...