KUR’AN, ARAP ÖRFÜNÜ MÜ ONAYLADI?

Şüphesiz ki Kur’an’ın onayladığı bazı Arap örfleri olmuştur. Ama bunlar ma’ruf -yani fıtrata uygun- olan Arap örfleridir. Yoksa Kur’an’ın tüm Arap örfünü hele de fıtrata aykırı Arap örflerini onaylaması asla mümkün değildir.

Bazı çevreler, Kur’an için nazil olduğu 14 asır önceki Arap toplumunu sorunlarını dile getiren ve bunları örfe dayalı olarak çözen bir hitaptır/kitaptır derler. Bu iddia sahiplerine göre Kur’an çoğu Arap örfünü onaylamıştır. Mesela -onlara göre- “Tâlak 4. ayeti küçük kızların evliliğine Nisa 34. ayeti de kadınların dövülmesine cevaz verir çünkü bu uygulamalar günümüzde ve özellikle de bizim gibi Arap olmayan toplumlarda hoş karşılanmasa da Arap örfünde vardır ve Kur’an’da bu örfleri uygulayan bir kitap olduğu için bunlara cevaz vermiştir. Bunda da şaşılacak, karşı çıkılacak bir şey yoktur. Hatta esas bunu böyle kabul etmeyip de ilgili ayetleri -modern dünya gözü ile- yorumlamak Kur’an’da olmayanı ona söyletmek ve ayetleri bükmektir…”

Prof. Dr. Zeki Bayraktar’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 26. Sayı 7. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı okumak için linke tıklayın:zeki-bayraktar-kh-26-sayi-kuran-arap-orfunu-mu onayliyor.