Monthly Archive: Ağustos 2018

Hurafe Cumhuriyeti

Hurafe; Dine sonradan girmiş olan, akla aykırı uydurma ve garip şeyler, boş inanç demektir. Allah indinde din İslam’dır… (Al-i İmran/19) Her tarafımızı kuşatan dalgalar gibi dünyamız, hurafelerle/insan uydurması boş inançlarla çalkalanmaktadır. Hakla batılın iç...

Dinin Kültürleşme Süreci

Teknolojik gelişmeler İnsana, dolayısıyla topluma bir hayat felsefesi/düşünce görüş ve yaşam tarzı sunar. Teknolojik gelişmeler beraberinde tabakalaşmayı meydana getirir. Ayrışan halk kendi yüksek tabakasını meydana getirirken dolayısıyla toplumda tabakalaşma meydana gelir. Böylelikle yüksek tabaka kendi...

Atom Altı Düşünce

Kuantum düşünce tekniği ve tasavvufi düşünce gerçeği ne kadar yansıtır tartışmalı bir konudur. Bu düşünce teknikleri kişilerin hayatı anlama çabasıdır ki, herkes hakikati arayış çabası içerisindedir. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Sorusu hakikati bulmaya yönelmiş...

Çelişki (Paradoks) İçeren Tutum Ve Davranışlarımız

Türkçe’ye, Fransızca paradoxe sözcüğünden türeyerek giren paradoks sözcüğünün, etimolojik anlamda kökeni Yunanca paradoksos yani “karşıt-çelişen (düşünce)”dir. Paradokson, paradoks (karşıt düşünce) içeren iddia anlamındadır. (Yunanca para: Yan(ında), boyunca; üzerinden, dışa karşı. Yunanca doksa: Düşünce; niyet....