Ceride-i İlmiyye

Kararlılık Gerektiren İşler

Lokman suresindeki öğütlerin her biri birbirinden değerli benim için ama 17. ayetin ayrı bir yeri var 17. ayette “kararlılık gerektiren işler” sıralanıyor ve şöyle buyuruluyor: “Oğulcuğum; namazı kıl, marufu (iyi olan şeyleri) emret, münkere...

Düşüncenin ve Aklın Türevleri

Kur’an’da düşünceyi karşılayan bir terim olmamakla birlikte düşüncenin türevleri için; tedebbür, tefekkür, tezekkür, tefakkuh kavramları geçmektedir. Düşüncenin kapsamına giren taakkul yani akıl isim olarak değil de fiil olarak 49 ayette 49 kez geçmektedir. Akıl...

Ahlâki Değerler ve Duyguların İnşası

Değer, sözcüğü TDK da bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin sahip olduğu kıymet, yüksek ve yararlı nitelik olarak tanımlanır. Türkçede karşılık olmayı dile getiren değmek kökünden türetilmiştir. Kelimeyi bir sıfat olarak...