Monthly Archive: Mart 2019

HZ. MERYEM VE “TASDİK”

Hz. Meryem’in karşısına birdenbire insan şeklinde bir melek çıkar ve ona bir çocuk müjdeler. Hz. Meryem önce insan şeklinde gelen bu melekten korkar ve ondan Allah’a sığınır sonrasında ise onunla konuşarak bunun nasıl olacağını...

Rol Model Elçi

Çocuklar, anne-baba, öğretmen vd. birçok kişinin etkisinde kalabilmekte, bilinçli veya bilinçsiz onları örnek almakta ve onların tutum ve davranışlarını taklit etmektedirler. Dolayısıyla kişiliğin oluşmasında örnek alınan şahsiyetlerin taklit edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. İşte...

MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ

Halefiyet, halife olmak, öncekinin yerine geçmektir. Yerine geçene halef, öncekine selef denir. Başkasının yerine, ya tabii yoldan ya da mücadele ile geçilir. Kümesteki yaşlı horoz ölürse genç olan onun yerine geçer. Ama genç olanı,  yaşlının...

İnsan ve Evrim

Çağlar boyu olgu ve olaylara farklı yaklaşan düşünürler, insanın nasıl yaratıldığı konusunda farklı tez ve antitezler ileri sürmüşlerdir. Tezlerini evrime dayandıran düşünürler, evrim nazariyesini geliştirmişlerdir.  “Evrim nazariyesi, bu fikir kendisine mal edilmek istenen Darwin...

Sigara İçenleri Dinden Soğutmayın

Haram-ı zanniymiş sigara içmek İyi de o zaman neden haram-ı kati gibi konuşuyorsunuz söz sahibi hocalar Terimleri bilmeyenler için açıklayayım Haram-ı kati, bir ayet ya da bir hadisin açık ifadesiyle belirtilmiş haramlarmış “Haramın bu...

PROBLEMLERİ DUYARGALARLA TEŞHİS ETMEK

Eğitim görmek maksadıyla Mısır’da bulunduğum vakit (1940’lı yılların ikinci yarısında Ezher Üniversitesi’nde) âmâ bir arkadaşımız vardı. Oksijen lehimi yapan bir demirci dükkanının önünden geçerken; “Gözlerimi kamaştıran bu şey de nedir?” diye sormuştu. Sanki tamamen...

İBADETLERİN KURAL OLUŞTURMA ROLÜ: CUMA, HAC VE KUR’AN

I- İbadetlerin Kural Oluşturma Rolü Toplumbilim bilginleri ve araştırmacıları ibadetlerin oynadığı gerçek rolü daha iyi anlayabilirler. Kanaatimce ilim ve rüşdü yitirdikten sonra Müslümanların varlığını muhafaza etmede namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerinin çok büyük...