Category: Güncel

Tefsirciler Nasıl Tarihselci Oldu?

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen tarihselcilik akımının özellikle tefsirciler arasında yaygınlaşması, bu konudaki duygu ve düşüncelerimi paylaşmak için bir neden oldu. Tarihselciliğin ortaya çıkış nedenleri arasında “Kur’an kitap mı hitap mı?” sorusu da yer...

Allah şirki niçin affetmez?

Kimseye zararı dokunmayan hatta sürekli insanlara ve hayvanlara iyilik yapan bir kişinin sırf Allah’ı inkar ediyor diye cehenneme gitmesi âdil mi? Allah niçin şirk günahını affetmez? Şöyle bir insan düşünün: Annesi onu güçlükle taşıyıp...

Taliban’ı Tanıyalım

“Taliban” ismi, Afganistan ve Pakistan’da devlete bağlı olmayan, masrafları tamamen tacirler ve hayırseverler tarafından karşılanan medreselerde eğitim gören kimseler için kullanılan Tâlib kelimesinin Peştuca/ Farsçadaki çoğulu olan “Tâlibân (طالبان)”, yani “öğrenciler veya bilgi talep...

Aşı Olmak Ya Da Olmamak

“Aşı nedir? İnsan vücuduna yapılan aşı ne amaçla yapılır?” sorularıyla yazımıza başlayalım: Aşı, öncelikle hastalığı önlemek için uygulanan, zayıflatılmış, öldürülmüş veya parçalanmış mikroorganizmaların veya toksinlerin veya antikorların veya lenfositlerin süspansiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma...

Başörtüsünden Münafık Üretmek

Baştan söyleyeyim Kur’an’da başörtüsü emrinin var olduğunu biliyorum ama bu emrin sadece saçları göstermemeye indirgenmemesi gerektiğini de biliyorum. Başımı saçımı göstermeyecek şekilde örtmeyi tercih ediyorum ve bu tercihimin bedelini 28 Şubat’ta fazlasıyla da ödedim....

Müslümanlar Özgürdür ve Saff Tutarlar

İslam’da kişinin özgür olması olmazsa olmazdır! Müslümanın özgürleşmesi, modern yaşamda tanımlanan özgürleşmek gibi değildir! Müslüman kişi özgürleştikçe önce Allah’a sonra kendisine, ailesine tabiata, toplumuna karşı sorumlulukları doğru orantılı olarak artar… Sorumluluk ve özgürlük iki...

CİNSEL TACİZ, CİNSEL SALDIRGANLIK VE KUR’AN

KUR’AN’IN CİNSEL TACİZ VE SALDIRGANLIKLARA KARŞI ÖNLEYİCİ TUTUMU Kur’an cinsel taciz ve saldırganlık konusunda öncelikle önleyici bir yaklaşım sergiliyor. Bu amaçla erkeğin ve kadının fıtratına uygun ilkeler vazediyor. Ki suça zemin hazırlayacak ortam oluşmasın....

FIKIHTA HÂCET KAVRAMI

Müslümanlar uzunca bir süredir sistemlerini Allah’ın kitabına göre kurma cesaretini gösterememekteler. Bunun bir sonucu olarak da herhangi bir konunun dini yönünü ele alırken, temel ilkeler üzerinden değil, istisnalar ve geçici çözümler üzerinden yürümeyi tercih...

NAMAZ HEP AYNI NAMAZ

Kur’an-ı Kerim’de çeşitli türevleri ile birlikte birçok ayette geçen salât/ salavât; ‘dua etmek’, ‘arındırmak/tezkiye etmek/bağışlamak’, ‘ibadet yerleri’ gibi anlamlarının yanı sıra genelde terim olarak yani “namaz” anlamında kullanılmıştır. Namaz kitaplardan okunarak değil de daha...

ÇOK EŞLİLİK SÜNNET Mİ?

Nebimizin her sözü, her fiili ve her takriri sünnet değildir. Sünnet, Kur’an ile tavsiye edilen fiillerdir. Kur’an’da tavsiye edilmeyen, nebimizin beşerî-fıtrî, tarihsel, coğrafi, kültürel, tıbbi ve dünyevi nedenlerle yaptığı fiiller sünnet olarak kabul edilemez....

Animals Slaughtered Without Uttering Basmala

The prohibition in verse 121 of Surah al-An’am is not about slaughter without Basmala, but about the slaughtered animal being fisq. Animals slaughtered without uttering basmala The ruling on eating the meat of animals...

TIERSCHLACHTUNG OHNE DAS AUFSAGEN DER BASMALA

Die Bestimmung von Tieren, die geschlachtet wurden ohne die Basmala (Anrufungsformel “Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes”) ausgesprochen zu haben, ist heute eines der meist diskutierten Themen im Bereich der erlaubten (Halal) Lebensmittel....

KUR’ÂN’DA İNSANIN DEĞERİ VE HAKLARI

İnsanlar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın en nihayetinde bir atadan ve bir anadan gelmektedir. Kabileler ve milletler halinde yaratılmış olmaları, birbirleriyle tanışmaları içindir. Yaradılış itibariyle hiç kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur. İnsan, Allah’ın emir ve...

FITRATA UYGUN CİNSEL YAŞAM

Cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, etik, hukuksal, tarihsel, dinsel ve tinsel[manevî] faktörlerin etkileşimi ile yaşanan bir olgu olduğuna göre çiftlerin her ikisi de bu alanların hiçbirinde herhangi bir sorun[çatışma] yaşamamalıdır. Bu şartlar...

KUR’AN’DA İNSAN

Fıtrata muhalefet edilmesi durumunda, bireyden başlayarak toplum ve kâinat büyük zarar görür. Bu zararın sıkıntısını tüm canlılar çeker. Nitekim insanlar fıtrata uygun davranmadığında, sünnetullah da bunu cezasız bırakmaz/ bırakmamıştır. Giriş Kur’an’ın tarif ettiği insan;...

ÇİĞNENMESİ ORUCU BOZAN ŞEYLER

Oruç ibadeti ile ilgili her şey Kur’an’da en ince ayrıntısına kadar ortaya konmuş, sorulabilecek her soru bizzat Rabbimiz tarafından cevaplanmıştır. Tüm soruların sadece dört ayetle cevaplanmış olması da Kur’an’ın Allah’ın Kitabı olduğunun delillerinden biridir....