Author: Enes Alimoğlu

İSLAM’DA DAYANIŞMA

Bireyin şahsiyetini inşa eden toplumdur. Toplumu inşa eden de bireylerdir. Toplumun gidişatına yön veren ise fertlerin şahsiyetidir. İşte bu girift yapı yardımlaşma ve dayanışmayı gerekli, hatta zorunlu kılmaktadır. Dayanışmanın Manası Dayanışma (Teâvun)’un lügatte birbirini...

Kur’an ve Müslümanların Durumu

Allah Teâlâ tüm insanlığa elçi olarak gönderdiği[1] son peygamberi[2] Muhammed aleyhisselam’a, doğruluğunda hiç şüphe olmayan[3] ve sözlerin en güzeli[4] olan Kur’anı Kerim’i her şeyi açıklamak için[5] indirmiş, ona, Kur’an’ı Kerim’e uymayı[6] ve Kur’an Kerim’i...

ZEKÂT İBADETİ ÜZERİNE

“İki yüz dirhemin olup da üzerinden bir yıl geçmişse, onda beş dirhem (zekât) vardır. Yirmi dinarın olmadıkça senin üzerine altında zekat olarak bir şey yoktur. Yirmi dinarın olup da üzerinden bir sene geçerse onda...

ZEKÂT İBADETİ ÜZERİNE -1

Bu çalışmada zekat, öşür ve fıtır sadakası konuları kitap-hikmet bütünlüğü esasına dayalı olarak ele alınmıştır. Umarız bu çalışma adı geçen konuları kitap-hikmet bütünlüğü esasında yeniden düşünmede bir başlangıç olur. Enes Alimoğlu’nun kaleme aldığı bu...