İSLAM’DA DAYANIŞMA

Bireyin şahsiyetini inşa eden toplumdur. Toplumu inşa eden de bireylerdir. Toplumun gidişatına yön veren ise fertlerin şahsiyetidir. İşte bu girift yapı yardımlaşma ve dayanışmayı gerekli, hatta zorunlu kılmaktadır.

Dayanışmanın Manası

Dayanışma (Teâvun)’un lügatte birbirini korumak, kollamak, desteklemek, yardım etmek, imdadına koşmak, anlamlarına gelmektedir. Şer’i anlamı ise  şeriatta emir ve teşvik edilen şeyleri yapma ve yasaklanan şeylerden sakınmada başkalarına maddi açıdan yardım etmek, manevi yönden destek olmak demektir.

Enes Alimoğlu’nun kaleme aldığı bu yazı Kitap ve Hikmet dergisinde 25. Sayı 7. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: enes-alimoglu-25-sayi-islamda-dayanisma