Monthly Archive: Eylül 2018

RESULULLAH’IN MEDİNE’SİNE DÖNELİM !!!

Al-i İmran Suresi 72. Ayet şöyledir: “Ehl-i Kitaptan bir kesim der ki: Şu Müminlere indirilenleri günün başında kabul edin. sonunda reddedin, belki vazgeçerler.” *** Bu ayete göre Resulullah döneminde Medine’deki ehli kitap Müslümanları kâfir...

KUR’AN’DA CANLI VARLIKLARIN RESMİNİ ÇİZMEK VE HEYKEL SANATI

SORU: Canlı varlıkların resmini çizmenin ve özellikle kişilerin karikatürünü yapmanın hükmü nedir? Genel olarak heykel sanatının ve özellikle giyim mağazalarında cansız manken bulundurulmasının hükmü nedir? CEVAP: Kur’an’da canlı varlıklarının resimlerini çizmenin, karikatürlerini veya heykellerini yapmanın haramlığıyla...

KUR’AN’DA EKİP ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

Kur’an-ı Kerime göre hikmet (doğru hüküm, doğru karar); Allah tarafından hazır bir şekilde Kur’an’ın içine koyulmuş yani “vahyedilmiş hikmetler (doğru hükümler)” ve Allah tarafından nasıl bulunacağı gösterilerek “ulaşılan hikmetler (doğru hükümler)” olmak üzere ikiye...

İlk Yaratılışta Birçok İnsan mı Yaratıldı

İslam adına konuşan insanları 3 gruba ayırıyorum. Alt grup tamamen geleneksel (Nurettin YILDIZ, Nihat HATİPOĞLU, Ebubekir SİFİL, Ahmet Mahmut ÜNLÜ, Nurcular, Süleymancılar, yöreye göre değişen Babacılar, Menzilciler… vs.), orta grup Kuran ve hadis çizgisinden...

Kendi Gündemimizi Oluşturmalıyız

Kendi bilincimizi kendi bilgi ve yeteneğimizi yitirmiş olduğumuzdan ayakta durmaya zorlanıyoruz. Kendi başımıza hareket edemiyor, başkalarının peşinden sürükleniyor, savruluyoruz. Emperyalistlerin/ sömürü düzenlerinin, ağababalarının bizler üzerinde yapmış oldukları planlar dâhilinde yaşıyoruz. Başkalarının desteğiyle başkalarının fikirleriyle...

Hurafe ve Gelenek Sınırlarını Aşmak

İslami duygu ve düşünceyi, İslami yaşam şekillerini, İslami hayat tarzlarını bir türlü pratize edemeyen, yansıtamayan, içselleştiremeyen, kanıksayamayan, boğazlarından aşağısına indiremeyen İslam dünyasının mensupları; Modern-Seküler oluşumlarının/sistemlerinin dünyevi, aldatıcı, oyalayıcı, sözlü, yaldızlı, ışıklı yaşam tarzlarına maruz...

Derin Sessizlikler

İslam mensupları Müslümanlar: “Kim bir insanı, başka bir insana ya da yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.’’(Maide32)...

Belirleyen Olmak

Bizler müslümanlar olarak batının ve emperyalist şer odaklarının bizlere biçtiği, dayattığı kavramlar üzerinden gündemlerimizi belirledik. Ortaya attıkları İslamcılık kavramını olduğu gibi sorgulamadan kabul ettik. Bunu kabul etmeli miydik tartışılabilir ancak; üretemediğimiz için onaylamak /kabullenmek...

Atalar Dininden Çıkmak

İçerisinde yaşadığımız Türkiye ortamında din olarak, yaşam tarzı olarak, geçmişten aldığımız atalar dini ve yaşam tarzıyla hayatlar sürüyoruz. Kendi adımıza geçmiş âlimlerinin İslami değerlerine gerçek anlamları, yansıttıkları düşünceleri, felsefeleri, güncelleyerek, yorumlayarak bugüne taşıyamıyoruz. Taklide...

Araftan Çıkmak

Bizler müslümanlar olarak yeterince şuur, bilgi ve donanıma şahit olmadığımız için ve ağır aksak sahip olduğumuz bilgilere güvenemediğimiz için hep ortada hep araftayız. Şayet yeterli düzeyde bilgi ve birikime sahip olsaydık; İslam kültür ve...

Ağır Aksak Gidişlerimiz

Bizler Müslümanlar olarak İslami düşünce değerlerimizi, prensiplerimizi, yaşam biçimlerimizi yeterince uygulamadığımız/yerine getirmediğimiz için Müslüman kardeşlerimize tahammül edemiyoruz. Asr süresinde olduğu üzere birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye konusunda eksiklerimiz çok. Birbirimizi bir anda silebiliyor, bir...

Ya terk et, ya da bakış açını değiştir ve sev!

Sevgiler ve ilgiler birbirleriyle orantılıdır. Seven ilgili olur. İlgili olan da meraklı olur. Merakın ve ilginin olmadığı ortamlarda sevgi de yoktur. Sevgi ispat ister. Kuru söylemler ve gülücükler asla sevgilerin ifadesi değildir. Fedakârlıkların yaşandığı...

YOLCULUĞUN HİKMETİ!

“Ve (Allah) size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki, siz onların sırtına binip yerleşince Rabbinizin nimetini anarak şöyle dersiniz; Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve taktis ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz...

İbret Alan Örnek Olabilir!

Ya Rabbi! Bize yol açacak olan sensin! Tıpkı Nebi-Resul Hz. Musa, Hz. Harun ve inananlar gibi sıkıştık. Bir tarafta firavun ve askerleri, önlerinde ise kocaman Nil nehri. Arkada ölüm önlerinde ölüm! Sebeplerin tükendiği, “eyvah yakalandık!” dedikleri...

KİMLİK BUNALIMI

Bütün yazılanlar, konuşulanlar, toplantılar güzelliklere ulaşmak, kötülüklerden uzak kalmak, en güzele, en doğruya ulaşmak içindir. Her yaşanan olumsuzluklar insanı olumluyu görmeye biraz daha yakın kılmalı, her edepsizden edebi daha iyi öğrenmeli, her güzellik diğer...

Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar!

Beynim dağınık masa misali… Birçok dosya açılmış, birçok konu gözümün önüne konulmuş, bütün evraklar imza bekliyor, her birisi birbirinden önemli, her birine ayrı ayrı zaman verip okumalı ve sayfalar dolusu cevap yazmalıyım… Dünyanın kan...

Hayatın Kaynağı Toprak mıdır?

Anlam dünyamızı şekillendiren, hayata ferasetle baktıran, acı yaşanmışlıkların sonucu olan tecrübeleri bize ileten söylemler vardır. İnsan, yaratılışın ilk anından şu ana kadar aynıdır. Ve hayatı her zaman kendisi tecrübe etmek istemektedir. Hayat büyük yanlışlıklar...

Nerede hata yaptık?

Kassas suresinin 24. ayetinde Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kaçarken yaptığı dua şu şekildedir. “Ya Rabbi! Senin indireceğin her hayra muhtacım” Hayatımızın her anında zulümle karışık bir ortam vardır. Herkesin gücü nispetince yaptığı zulümlerden kaçışta yapılması...

Sadakat ve Güven!

Hayatın ve ölümün imtihan için olduğunu vurgu yapan [1] yaratıcı, nasıl yaratıldığına atıf yaparak “Yaratan Rabbin adına yarattığı kâinatın ve indirdiği kitabının okunmasını istemiştir. Çünkü O yarattıklarına bilmediklerini öğretecektir.[2] Atık pis bir sudan yarattığını, düşünmek için kulak, göz...

Sınır ve kural yoksa insanlık da yoktur!

İnsanlığın ikinci babası olan Hz. Nuh’a “karada gemi yap” emri verilmişti. Dile kolay tam 950 sene insanlara Hakkı anlatmıştı. Karada gemi yapmak tabiri bir felaketin tellalı gibiydi. Sel gelecekti ve bir gemi lazımdı. Söz...