Author: Orhan Özcan

RESULULLAH’IN MEDİNE’SİNE DÖNELİM !!!

Al-i İmran Suresi 72. Ayet şöyledir: “Ehl-i Kitaptan bir kesim der ki: Şu Müminlere indirilenleri günün başında kabul edin. sonunda reddedin, belki vazgeçerler.” *** Bu ayete göre Resulullah döneminde Medine’deki ehli kitap Müslümanları kâfir...

KUR’AN’DA EKİP ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

Kur’an-ı Kerime göre hikmet (doğru hüküm, doğru karar); Allah tarafından hazır bir şekilde Kur’an’ın içine koyulmuş yani “vahyedilmiş hikmetler (doğru hükümler)” ve Allah tarafından nasıl bulunacağı gösterilerek “ulaşılan hikmetler (doğru hükümler)” olmak üzere ikiye...

İlk Yaratılışta Birçok İnsan mı Yaratıldı

İslam adına konuşan insanları 3 gruba ayırıyorum. Alt grup tamamen geleneksel (Nurettin YILDIZ, Nihat HATİPOĞLU, Ebubekir SİFİL, Ahmet Mahmut ÜNLÜ, Nurcular, Süleymancılar, yöreye göre değişen Babacılar, Menzilciler… vs.), orta grup Kuran ve hadis çizgisinden...