Monthly Archive: Aralık 2018

Bir Yıl daha Biterken

Bugün 31 Aralık Aslında sadece Allah’ın günlerinden bir gün Herhangi bir özelliği yok Ne bir mevsim başlangıcı ne bitişi aslında ama çoğu kişide bir hazırlık telaşı var Kimi nereye gideceğini, nasıl eğleneceğini planlıyor Kimi...

Hazinenin Çıkardığı Kira Sertifikaları Helal mi?

Son yıllarda özellikle “İslami” diye nitelenen finans piyasalarında SUKUK kavramı yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Bu Türkçe’de SERTİFİKA olarak adlandırılmaktadır. Hazine’nin çıkardığı KİRA SERTİFİKALARI da bu türdendir. Hazinenin kira sertifikalarının ayrıntısına geçmeden önce Sukuk’un teorik temelleri ve...

BİZE SORUYORLAR

Cihat Allah yolunda savaşmak demekse günümüzde bunu nasıl yerine getirmek gerekir? Cihat gayret göstermek, var gücüyle çalışmak, çabalamak, bir işi başarmak için tüm imkanları kullanmak anlamına gelen “Cehd” kelimesinden türemiş bir kavramdır. Hayatın gayesi...

Ruh Ve Vücut Dengesi

İnsan, ruh ve vücuttan oluşan bir varlıktır. Ruh, insanı diğer canlılardan ayırır. Ancak uzun süreden beri ilim adamları ruhun müstakil varlığını inkâr ettiği için bu konu, din sahasına bırakılmıştır. Bu da dengeleri bozmuş ve...

Piyango Kuyruğuna Tebliğ

Allah’ın emir ve yasaklarına uymak bir tercih meselesidir Bunu günlük hayata bakarsanız çok rahat gözlemleyebilirsiniz Allah’ın emir ve yasaklarına uymayı tercih edenler; onları öğrenebilmek için çaba sarf eder, okur, dinler, sorar, öğrenmeye çalışır Belki...

Yapay Zekâ ve Ahlak

Rönesans’tan sonra başlayan makineleşme ile sanayi devrimi katlanarak bizi günümüzdeki dijital çağa getirdi. Klasik fizikteki determinist, mekanik evren algısı bilim dünyamızı uzun yıllar şekillendirdi. Kuantum fiziği sayesinde ise indeterminist bir evren algısıyla teknolojik olarak...

KÖTÜ KREDİLER-KÖTÜ BANKA ve ÇÖZÜM

Sadaka, ihtiyaçlılara yapılan karşılıksız yardımdır. Sadaka kelimesi bizde anlam kaymasına uğramıştır  ve dilencilere yapılan basit yardımlar için kullanılmaktadır. Oysa sadaka, ihtiyaçlıları ve sosyal yapıyı rahatlatır. Allah, devletin başı olan Nebi’mize şöyle emretmiştir: Mallarından sadaka...

O gün keşke dememek için…

O gün, “keşke” dememek için çok çalışmamız lazım. Ahirette bir insan neden “keşke” der? Cevabı bu ayetlerde: 1. “O diyecek ki: “Ah n’olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım!”” (Fecr 89/24). 2. “Karnesi sol tarafından...

Şeyhler Yalan mı Söylüyor?

SORU: Ben yaklaşık 1 ay öncesine kadar tarikat ehli bir insandım. Ama son zamanlarda internette izlediğim bazı şeyler ve Abdülaziz Bayındır Hocamın sohbet ve kitaplarını okuduktan sonra tuttuğum yolun yanlış olduğu kanaatine vardım ve tarikattan...

Lut Aleyhisselam

“Lut eçilerden biridir.” (Saffât 37/133) “Lut milleti de elçileri yalanlamıştır.” (Şuarâ 26/160) 1- Lut İbrahim’e İnanmıştı “Lut İbrahim’e inandı.” (Ankebût 29/26) “Onu da, Lut’u da, herkes için kutsal kıldığımız o yere ulaştırıp kurtardık.” (Enbiya 21/71)...

Öğretmenlik Sadece Bir Meslek midir?

Meslek belli bir saat uzunluğunda, belli bir program çerçevesinde belli bir donanım, beceri elde etme ve bu beceriyi kullanarak belli bir ücret edinme kısaca para kazanma işi olarak tarif edilir. İyi öğretmen olmak ne...

İshak ve İsmail Aleyhisselam

İshak Aleyhisselam “Allah’a, bize gönderilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına gönderilene, Musa ve İsa’ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık, biz O’na teslim olanlarız” deyin.” (Bakara 2/136) “Yoksa İbrahim,...

Nazar/ Göz Değmesi Yok: Olamaz (2)

Nazara diğer bir kanıt olarak Kur’an’dan Felak ve Nas sûreleri getirilir. Bu iki sûrede de nazara doğrudan bir vurgu yapılmaz. Felak sûresinde; kötülüklerden Allah ‘a sığınmadan söz edilirken, kıskancın yapabileceği kötülüklerden de Allah‘a sığınılır....

Düşünsenize

Düşünsenize Kıyamet kopmuş Herkes diriltilip Allah’ın huzurunda toplanmış İnsanlar bölük bölük olmuş Solda Muhamed aleyhisselamın ümmetinden de bir bölük var Muhammet aleyhisselam “Ümmetim, ümmetim” diyor Allah u teala, Muhammed aleyhisselamın bu seslenişine “Bunlar, senin...

Nazar/ Göz Değmesi Yok: Olamaz

Nazar ya da göz değmesi konusunda halk arasında ve din bilginleri arasında yaygın inanç, onun sanki iman esaslarından biri olmasıdır. Daha doğrusu onlara göre imanın altı şartı vardır. Yedincisi nazara, sekizincisi büyüye, dokuzuncusu muskaya,...

2018 BİTİYOR-2019 GELİYOR

Reel sektör, ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Ülke ekonomisinin can damarlarından biri olan sektörde genel olarak bir belirsizliğin hakim olduğunu görebiliyoruz. Sektör,...

Şirk-i Ekber: Tasavvuf!

Kınayanın kınamasından korkmayan, tevhidi öğretme, şirki iptal etme azminde olan, hiç tanımadığı ve hatta görmediği bir yabancının bile cehennemden kurtulması için, hak olan tek ilahlı, tek din İslam’ı öğretmeyi ve öğretmeyi en mühim vazife...

Eyyüb Aleyhisselam

Hz. İbrahim Soyundan Bir Peygamber “(İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce de Nuh’u doğru yola eriştirmiştik. İbrahim’in soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u da. İşlerini iyi...

Şefaata İnanmak

SORU: Bugün Müslümanların % 99’u doğduğunda zaten müslüman bir ülkede doğmuş ya da müslüman bir anne babadan dünyaya gelmiş. Genel istatistik bunu gösteriyor gibi. Ehl-i kitabın müşrik olduğunu Abdülaziz Hocam söylemişti. Daha doğrusu “Müslüman...

İbrahim Aleyhisselam

“Bir zaman Rabbi İbrahim’i bir takım emirlerle imtihana sokmuş, o bunları yerine getirmişti. Rabbi, “Ben seni insanlara önder yapacağım” demişti. “Soyumdan da olsun.” deyince o, “Onların zalim olanları için bir sözüm olmaz” buyurmuştu.” (Bakara...