Author: Ömer Mahmut Kuzanlı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES)

Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının getirilerinden faydalanmayı amaçlayan altın fonu içerisinde herhangi bir şekilde faiz getirili enstrüman barındırmaz. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kişilerin aktif yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek...

MERKEZ BANKALARI TARİHİ VE BAĞIMSIZLIĞI

Bir ülkenin para kredi hacmi sınırlarını Merkez Bankası belirler. Uluslararası para kredi hacmi sınırlarını ise Uluslararası Arası Bankası belirler. Küresel finans ağının merkezinde FED vardır. Paranın tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte para icat edilmeden...

KAPİTALİZMİN SONU

Ey inanıp güvenenler, Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun! O’na gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin! (Bakara Suresi 2/278) Eğer vazgeçmezseniz, Allah’a yani Allah’ın kitabına karşı savaşmakta olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz (hatanızdan tam olarak dönerseniz), ana...

ZARURETLER FAİZE GEREKÇE OLABİLİR Mİ?

Bu yazı 31.03.2018 tarihinde Hilal TV’de yayınlanan Hikmet Çalışmaları programından makale haline getirilmiştir. Çok uzun asırlardır İslam aleminde zaruret (mecburiyet, zorunluluk) adı altında birçok haram helal kılınmıştır. Bunların başında faiz meselesi gelir. Bu duruma gerekçe...

ENFLASYON CANAVARI

Türkiye’de 15-24 yaş arası 2000 gençle yapılan bir araştırmaya göre bu gençlerin yüzde 84’ü para ve finansal konularda bilgi sahibi değil. Daha ilginç olanı yıllardır ülke gündeminden düşmeyen enflasyon kelimesinin anlamını 4 gençten 3’ü...

FAİZSİZ FİNANS YAKLAŞIMI

Geçtiğimiz günlerde ekonomide çok önemli iki konu gündeme geldi. Bunlardan birisi 11. Kalkınma Planı diğeri ise Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kamuoyunda bilinen adı ile Torba Yasa. Kalkınma Planı...

TCMB’NİN KEFEN PARASI

Devletin gelecek döneme ilişkin gelir ve gider planına bütçe denilir. Bütçede iki ana kalem vardır: gelirler ve giderler. Giderler gelirlerini aşarsa bütçe açığı,gelir ve giderler  birbirine denk olursa bütçe denkliği ve gelirler giderleri aşarsa...

REEL SEKTÖRÜ KEMİREN VİRÜS: FAİZ

Önce faizli kredi ekonomisinin büyümeye etkisini inceledik. Gördük ki 9 yıllık bir zaman diliminde bankaların kullandırdıkları kredi miktarı 5 kat artarken ülke yüzde 8.9 büyümeden yüzde 2.6 küçülmeye geçmiş. Daha sonra bütçe açıkları içerisinde...

BÜTÇEYİ KEMİREN VİRÜS: FAİZ

Bir önceki yazımda yüzde 14.7’ye ulaşmış olan işsizliği bir hastalık olarak değerlendirmiş ve işsizlik hastalığına faizli borç isimli mikrobunun sebep olduğunu vurgulamıştım. Örnek olarak 2010 yılında 509 milyar TL kredi kullandıran bankaların 24.05.2019 itibarı...

İŞSİZLİK HASTALIĞININ MİKROBU FAİZ

Ocak-Şubat-Mart 2019 aylarını kapsayan işsizlik rakamlarına baktığımız zaman ülkemizde 4 milyon 730 bin kişinin işsiz olduğunu görüyoruz. Böylece işsizlik oranı yüzde 14.7 seviyesine ulaşmış. Bu seviye geçen senenin aynı dönemine yüzde 41 oranında bir...

Yapısal Reformlar Ekonomik Krizi Bitirir mi?

Yapısal reform kavram olarak 1971’li yıllardan sonra Dünya Bankası ve IMF’nin ekonomisi krize girmiş ülkeleri krizlerden (sözde) kurtarmak için gittiklerinde dayattıkları kurallara verilen isimdir. Dünya Bankası ve IMF gittikleri ülkelerden mali reformlar, finansal reformlar...

Faizsiz Ekonomiye Geçişte Medine Örneği

Allah, insanları ve tabiatı yarattıktan sonra insanların yapısında geçerli kanun ve kuralları kendi dini olarak nebi ve resulleri aracılığı ile bizlere ulaştırmıştır. Rum 30/30 ”Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın...

Kredi ve Kredi Kartı Mağdurları Çözüm Bekliyor

Son dönemin popüler söylemlerinden birisi ”İslam’ın Güncelleştirilmesi”. İslam’ın güncelleştirilmesinden kasıt, İslam’ın bugüne uydurulması değil, ilkeler ve prensipler bazında günümüzün ihtiyaçlarına alternatif çözümler üretilmesidir. Kur’an ve sahih hadis birlikteliği içerisinde ilke, amaç ve hedefleri tespite...

MERKEZ BANKASI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Son günlerin popüler tartışma konusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Genel Kurul Toplantı tarihini öne çekerek olağanüstü olarak 18 Ocak tarihinde toplanacağı bilgisi. 18 Ocak’ta yapılacağı açıklanan toplantının 3 gündem maddesi var: 1) Açılış ve...

DURUM NE? (6)

2018 yılı biterken ülkemizin ekonomik durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için bazı temel ekonomik verileri ortaya koymamız gerekiyor. Bu temel ekonomik verileri genel gidişatı en iyi bir şekilde anlayabilmek için grafikler eşliğinde incelemenin...

KÖTÜ KREDİLER-KÖTÜ BANKA ve ÇÖZÜM

Sadaka, ihtiyaçlılara yapılan karşılıksız yardımdır. Sadaka kelimesi bizde anlam kaymasına uğramıştır  ve dilencilere yapılan basit yardımlar için kullanılmaktadır. Oysa sadaka, ihtiyaçlıları ve sosyal yapıyı rahatlatır. Allah, devletin başı olan Nebi’mize şöyle emretmiştir: Mallarından sadaka...

2018 BİTİYOR-2019 GELİYOR

Reel sektör, ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Ülke ekonomisinin can damarlarından biri olan sektörde genel olarak bir belirsizliğin hakim olduğunu görebiliyoruz. Sektör,...

DURUM NE? (5)

S&P 500 (Standart and Poor’s 500 endeksi, Amerika’da faaliyet gösteren değeri en yüksek 500 şirketin hisse senetlerinden oluşmaktadır) geçen hafta salı günü (20.11.2018) oldukça sert diyebileceğimiz %3’lük bir düşüş yaşadı. Yine geçen hafta Brent...

VERİLER ve ANKETLER NE DİYOR?

Eylül, Ekim ve Kasım aylarından açıklanan verilere dikkatlice baktığımız zaman ekonominin kısmen bir durgunluğa girdiğini söylemek mümkün. Verilere TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verisi ile başlayalım: İşsiz oranı 2018 yılı Ağustos döneminde 0,5 puanlık artış...

Stok için tahvil geliyor!

Hükümet inşaat sektörünün stok sorununu çözmek için yeni bir paket hazırlıyor. Bu paket ile ekonominin lokomotifi inşaat sektöründeki stok sorununun çözülmek istendiğini anlıyoruz. Plana göre sektördeki konut stoku için bir varlık fonu oluşturulacak. Stokların...