Author: Ömer Mahmut Kuzanlı

MERKEZ BANKALARI TARİHİ VE BAĞIMSIZLIĞI

Bir ülkenin para kredi hacmi sınırlarını Merkez Bankası belirler. Uluslararası para kredi hacmi sınırlarını ise Uluslararası Arası Bankası belirler. Küresel finans ağının merkezinde FED vardır. Paranın tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte para icat edilmeden...

KAPİTALİZMİN SONU

Ey inanıp güvenenler, Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun! O’na gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin! (Bakara Suresi 2/278) Eğer vazgeçmezseniz, Allah’a yani Allah’ın kitabına karşı savaşmakta olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz (hatanızdan tam olarak dönerseniz), ana...

ZARURETLER FAİZE GEREKÇE OLABİLİR Mİ?

Bu yazı 31.03.2018 tarihinde Hilal TV’de yayınlanan Hikmet Çalışmaları programından makale haline getirilmiştir. Çok uzun asırlardır İslam aleminde zaruret (mecburiyet, zorunluluk) adı altında birçok haram helal kılınmıştır. Bunların başında faiz meselesi gelir. Bu duruma gerekçe...

ENFLASYON CANAVARI

Türkiye’de 15-24 yaş arası 2000 gençle yapılan bir araştırmaya göre bu gençlerin yüzde 84’ü para ve finansal konularda bilgi sahibi değil. Daha ilginç olanı yıllardır ülke gündeminden düşmeyen enflasyon kelimesinin anlamını 4 gençten 3’ü...