Category: Sizden Gelenler

PARAYLA ARANIZ NASIL?

“Garantili işim olsun, devlete atanayım hayatım başlasın” gibi eski tip para kazanma modelleri; eski bir altın madenine gidip gelip her gün eski günleri anmak ve vahlanmak gibidir. Parayla aranız nasıl? Para, varlığı bir dert...

DEĞİŞİM

Allah’ın lütfu ve ikramı; biriktirdiğimiz, kıyamete kadar biriktireceğimiz ve biriktirebileceğimiz her şeyin toplamından daha değerlidir. İnsan yaşadığı için ölür ve öleceği için yaşar. Bu iki sabit mutlak, Yüce Allah tarafından “yaratılmışlardır.” Bunu tüm insanlığa...

DOĞRU KİTABI DOĞRU YÖNTEMLE DOĞRU ANLAMAK

Konuşma dilinde rahatlıkla anlaşılabilecek vurgu ve tonlamaların, jest ve mimiklerin yazı dilinde kullanımı iletişimi olmayacak yerlere sürükledi. Allah Teâlâ evreni ve içindeki canlıları yaratırken onları dünya yaşamına elverişli hale getirmiştir. Onlara bir takım özellikler...

CİN VE MELEĞİN AYNI VARLIK OLDUĞUNUN KUR’AN’DAN DELİLLERİ

Kur’ân’daki ilgili ayetlere baktığımızda Allah’ın görevlendirmiş olduğu “cin”e “melek” denir. Bir başka deyişle “melek”, Allah’ın yüklemiş olduğu birtakım görevlere sahip olan “cin”dir. Genel kabule göre cinler ve melekler farklı varlıklardır. Oysaki Rabbimizin Kur’ân’da cinler...