Author: Ali Kara

CİMRİLİK STRESİ 

Fakirlik korkusu, şeytanın insana verdiği ves­veseden ibarettir. Onun gayesi insanı fakirlikle tehdit edip, cimrilik tuzağına düşürmektir. Ayeti kerimede bu durum şöyle anlatılır.  “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, cim­riliği telkin eder.” (Bakara suresi 2/268)...

ÖFKE STRESİ 

Çoğunlukla öfkeyi tetikleyen gururdur. Kişi ya alamadığı bir hakkından dolayı öfkelenir ya da; kendinden beklenen bir şeyi yapamadığı için başkalarına karşı olan mahcubiyetin verdiği stresi öfke ile kapatmaya çalışır. Yani zorluklara karşı öfkelenmek, mahcubiyetin...

İSLAM’DA İNTİHAR

İslam, bütün canlılara yaşama hakkı tanımış, bu hakka haksız olarak tecavüz edilmesini de yasaklamıştır. İnsanın değerini bildiren ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır: “Sonra ona biçim verdi, ona kendi ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler...

ALLAH’A İMAN  

Yüce Rabbimizi biz Kur’an ve Sünnet’ten öğreniriz. Onun dışında bir şey bilmeyiz. Kul Allah’ı nasıl dü­şünürse düşünsün, Allah (c.c) onun düşündüğü gibi değildir. Çünkü Allah (c.c.) mekândan münezzehtir. Kul düşünürse mekân içerisinde dü­şünür. Kulun...

DOKTOR ÖLDÜRMEK  

İlkokul Öğrencileri arasında bir araştırma yapacak olsanız, her on kişinin belki de sekiz tanesi doktor olmak ister. Yani hekimliğin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu çocuklar dahi bilirler. Çünkü doktorlar Yüce Rabbimizin insana emanet...

ANNELER GÜNÜ SAFSATASI

Annesini çok seven Anna Jarvis ismindeki bir Hıristiyan bayan, annesinin ölüm yıldönümü olan 10 Mayıs 1908 tarihini bir kilisede, ilk defa anneler günü olarak kutlamış ancak 8 mayıs olarak şüyu bulmuştur. 1914 yılında bu...

UNUTMA! 

Vücudun sağlam ise, zayıfı küçümseme. Çirkin saydığın sözü, cahil beğenir deme. Bir kıvılcım ormanı nasıl kül ediyorsa, Hoşa gitmeyen sözde, kalbi yakar unutma.   Tanıdığın herkesi dost edinirim sanma. Tatlı dil güler yüze, safça...

ŞEYTANIN ALDATMA ŞEKİLLERİ

Şeytanın en büyük tuzağı, çirkin şeylerin paketini güzel yapmak suretiyle, kötülüğü insanlara sevdirmesidir. Bu durumu beyan eden ayette: “Şeytan onlara amellerini güzel gösterdi…” buyrulmaktadır. (Neml Suresi, 27/24)  Müminler fillerini ayet ve hadisler ışığında gerçekleştirir. İnanmayan veya...

Kararsızlık Hayatı Zorlaştırır

Kararsızlık, kişilik bozukluğuna dayanan güvensizliğin belirtisidir. Böyle bir duruma stres bataklığı da diyebiliriz. Çünkü böyle bir anda kişinin tercih kabiliyeti zafiyete uğrar. Karar konusu felaket anında çok önemlidir. Zira Allah’a (c.c.) güvenerek verilen kararda...

ÖFKE

Öfkeyi tetikleyen gururdur. Kişi ya alamadığı bir hakkından dolayı Yahut da başarısızlığından gelen mahcubiyeti örtmek için öfke meydana getirir.  Yani zorluklara karşı öfkelenmek, yenilginin hiddete bürünmüş halidir. Bir şeyden dolayı utanan insanlar, şahsiyetini kurtarmak...

STRES 

Yaram berem yoktur, yüzüm gülmüyor. Hekimler derdime ilaç olmuyor. Tanıyanlar beni hasta bilmiyor, Hasta mıyım halsiz miyim ben neyim?   Dövülmüş gibiyim, sızlar her yanım. Eş dost ziyareti istemez canım. Sanki bu dünyada müflis...

NANKÖR  

Nankör kelimesi, şükür kelimesinin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Şeytana mahsus bir sıfat olduğu için, İnsana yakışmayan özelliktir. Şükran duygusu imanın ve asaletin göstergesi, nankörlük ise şeytanın arkadaşlığıdır. İblis nankörlüğünü ortaya koyarak, Hz. Âdeme secde etmemek...

İMAN ÜSTÜNLÜK ALÂMETİDİR

Allah’a İman, ümit ve imkân demektir. Yani iman, insan hayatındaki her olayın başlangıç noktasıdır. Kişinin ehliyet ve liyakati de, iman durumuna göre değerlendirir. Müslüman’ın hiç bir meselesi imanının önüne geçemez. Her şey imanla anlam...

KUL HAKKI

Bir ayet-i kerimede:   “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu da  görür. Buyurmaktadır.” (Zilzal sûresi, âyet 7-8) Hadis-i şerifte ise: “Allahu Teâla nazarında, bir kulun Allah tarafından...

SEL FELAKETİ

Karadeniz’i vuran sel felaketini anlatmaya başlayan herkes, iklim değişikliği, yağmur ve selleri günah keçisi olarak göstermektedir.  Sellerin afete dönüşmesindeki manevi sebepleri kimse hesaba katmamaktadır. İnsanla tabiat arasındaki dengenin bozulduğunu biliyoruz Ama bu dengesizliğin, Allah’a...

İSLAMDA KÜRTAJ

Rahimde canlıyı katlediyorlar. Tıptaki adına kürtaj diyorlar. Caniler servete hiç doymuyorlar. Yemeden ölecek hainler bir gün   Yavru için can verirken hayvanlar. Masumuna düşman oldu insanlar. Vicdansızca parçalanan o canlar. Mahşerde yakadan tutacak bir...

GÖSTERMELİK DİNDARLIK 

Sahte dindarlık kişilik bozukluğundan yahutta manfaatperestlikten geldiği için, böyle insanlar başkalarının kişiliğine bürünür, geçici olarak yaranmak istedikleri topluluk içerisinde kimliksiz hale gelirler Bunlar kamera karşısına geçtikleri zaman en iyi Müslümanlık örneğini verdikleri gibi, ibadet...

SERHOŞUN BİR GECESİ  

Zaman ilerlemişti, bakkala geldim gece, Yoldaki bir serhoşu seyreyledim gizlice.   Umurunda mı dünya, kaybolmuş bir şişede, Bazen ayakta durur, bazen de bir köşede.   Maneviyat kaybolmuş, bi haber yaşar dinden. İrade dibe vurmuş,...

İMAN AMEL İLİŞKİSİ 

Allah’a kul olmanın ilk adımı imandır. İmanı muhafaza eden şeyde salih ameldir. İmansız olarak yapılan amel, hayırlı sayılan sınıftan olsa bile, yapana bir fayda sağlamaz. Konu ile ilgili ayet-i kerimede: “İman edip yararlı işler...

SEVGİLİLER GÜNÜ

Eski Roma’da 14 Şubat günü, Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi sayılan Juno’ya duyulan saygıdan dolayı, önemli sayılır ve tatil yapılırdı. Bu günü takip eden 15 Şubatta da Lupercalia Bayramı başlıyordu. 14 Şubatta Romalı genç...