Category: İslam Hukuku

Ölüm Hükmü: Kısas ve İdam

Hayatımızda karşılaştığımız insanlığa sığmayan birçok cinayetler bizi, bu çağda ölüm hükmünün icra edilip, edilmemesi ve böyle bir hükmün insan haklarına uygun olup olmaması tartışmasına getiriyor. Hatta dindar geçinen birçok din adamları bile kısas cezasının...

NİKÂHIN DOĞAL BİR SONUCU: MEHİR

Allah’ın birçok hükmü gibi mehir hükmünün de yeniden canlandırılması, erkeklerin bu yükümlülüklerinin farkında, kadınların da bu haklarının bilincinde olmaları gerekir. İslam hukukunda şartları ve rükünleri tam olarak yerine getirilerek icra edilen nikâh akdine sahih...

TÜRK HUKUKUNDA SÜRESİZ NAFAKA

Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir hukuk sistemi boşanan eşlerden biri yoksulluğa düşecek diye diğeri için ömür boyu sürebilecek yoksulluk nafakası yükümlülüğü öngörmemiştir. Bu yazımızın konusu ciddi bir tartışmaya sebep olan yoksulluk nafakasıdır. Boşanma prosedürünün kendisi...

MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ

Halefiyet, halife olmak, öncekinin yerine geçmektir. Yerine geçene halef, öncekine selef denir. Başkasının yerine, ya tabii yoldan ya da mücadele ile geçilir. Kümesteki yaşlı horoz ölürse genç olan onun yerine geçer. Ama genç olanı,  yaşlının...

Avliyye Meselesi

Sözlükte zulüm, haksızlık, yükselme, artma, haddi aşma anlamlarına gelen “عول , avl” kelimesinden türeyen[1]avliyye ıstılah olarak, vârislerin hisseleri toplamının terekenin ortak paydasını aştığı meseleye denir[2]. Bir başka ifâdeyle terekenin hisse sahiplerine hisseleri oranında paylaştırıldığında...

Fıkıhta Kıyas ve Değerlendirilmesi

FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDEKİ FIKHÎ KIYAS ÖRNEKLERİNİN BU ESERLERDE ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN FIKHÎ KIYAS ANLAYIŞINDAN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fıkıh eserlerinde kendisine en fazla atıfta bulunulan metodlardan biri belki de ilki olan fıkhî kıyasa dair usûl eserlerinde verilen...

Kredi Kartının Taksitlendirilmesi

Kredi kartı veren kuruluş, kart sahibinin belli yerlerden yapacağı, belli harcamaların bedelini ödemeyi ‎kabul ederek ona kefil olur. Ayrıca borcun doğmasından ödenmesine kadar geçen işlemler bütününü ‎takip edip sonuçlandırma konusunda hem kart sahibine, hem...

İDAM CEZASI GERİ GELMELİ Mİ?

Bilindiği gibi yurt içinde ve dışında özellikle çocuklara yönelik taciz suçları, vahşi bir cinayet ya da terör eyleminin sonrasında, toplumun farklı kesimlerinden idam cezası geri gelsin talepleri gündeme gelir. Yine öyle oldu ve son...

Kur’ân’a ve Geleneğe Göre Dinden Dönmenin Cezası

Giriş Şeriatta devamlılık vardır. Muhammed (a.s.) ilk peygamber değildir.[1] Ona indirilenler daha öncekilere indirilenlerdir.[2] Tüm İlahi Kitap’lar kendilerinden öncekileri tasdik eder. Kur’ân’da önceki ilahi kitapları tasdik ettiğini belirtmektedir.[3] Allah’ın Elçisi, hakkında vahiy indirilmeyen konularda önceki şeriatlara göre...

FAİZSİZ BANKALAR NEDEN HİÇ ZARAR AÇIKLAMIYOR?

Kâr zarar dengeleme havuzu katılım bankacılığında, kar ve zararda aşırı dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde hesap sahipleri ve kamuoyu karşısında istenmeyen şüphe ve tereddütlere neden olunmamak için kullanılan bir yöntemdir. Prof. Dr. Servet Bayındır’ın kaleme aldığı bu...

İSLÂMÎ BORSA ENDEKSLERİ -1

Menkul kıymet borsalarında tarafların arz ve talepleri üzerinde etkili olan çok sayıda faktör vardır. Bunlardan biri de endekslerdir. Prof. Dr. Servet Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 12. Sayı 3. Yıl...

LEASİNG VE FIKHÎ DURUMU

Günümüzde bütün alanlarda olduğu gibi iktisadi hayatla ilgili konularda da hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin, Müslümanların içinde bulunduğu iktisadi seviye dikkate alındığında, şimdilik önüne geçmek mümkün gözükmese de özünü kavrayıp duruşumuzu...

Bedel Yahut Vekâletle Hac

Haccın, çok sayıda işlemden oluşan edası beden, mal ve güvenlikle ilgili özel şartlar gerektirdiğinden, bu ibadetle yükümlülüğün kapsamı vekâletle eda edilip edilemeyeceği vb. hususlar üzerinde fukaha ayrıntılı şekilde durmuştur. Geçmişte ve günümüzde başkası adına...

FAİZSİZ BANKACILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ (2)

Tatbiki edilen finansal sistemin başta gelen kurumlarının faizsiz bankalardan oluştuğu varsayımından hareketle dikkatler, faizsiz çalıştığı ileri sürülen finansal kurumlara yöneldi. Bu durum faizsiz bankaların ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıktığı ve nasıl bir...