“KUR’ÂN’IN, KUR’ÂN’I AÇIKLAMA USÛLÜ” ADLI ÇALIŞMAYLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

Özet: Kur’anı anlamaya yönelik yapılan araştırmalar son zamanlarda yeni bir boyut kazandı. Alanında uzman araştırıcılar tarafından ifade edilen konu hakkında aykırı iddia ve görüşler savunulmaktadır. Adına Kur’an’ın Kur’an’ı Açıklama Usûlü denilen çalışmada ileri sürülen iddialar önce tebliğ olarak sunuldu, sonra kitap olarak yayınlandı. İslâm’ı anlama geleneğinin ve sünnet anlayışının dikkate alınmadığı bu usûl önerisinde, hem bilimsel açıdan hem de İslâm inanç ve düşüncesi açısından kabul edilemez iddia ve görüşler ileri sürüldü. Bu çalışmada, söz konusu usûl önerisinde sergilenen tutarsızlıkların ve yapılan hataların ortaya konması amaçlandı.

GİRİŞ
Her sene yapılan İslam hukuku anabilim dalı koordinasyon toplantılarında genellikle birkaç konu hakkında tebliğler sunulmakta ve müzakeresi yapılmaktadır. Bu açıdan, toplantılar sempozyum gibi icra edildiğinden son derece faydalı olmaktadır. Tabii olarak bazen son derece ilginç tebliğlere de şahit olmaktayız. Şimdiye kadar sunulanlar içinde en ilginci İstanbul İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde 1-3 Haziran 2010 yılında Kocaeli/Kartepe’de yapılan toplantıda, Fatih ORUM’un sunduğu, “Kur’ân’ın Kur’an’ı Açıklama Usûlü” adlı tebliğ oldu. Toplantıda, tebliğde ileri sürülen iddialar tartışıldı, eleştiri ve düşünceler dile getirildi. Biz de, diğer tebliğin müzakeresi sebebiyle1 kısa da olsa bu tebliğe de değinme fırsatı bulduk. Fakat tebliğin tamamının sağlıklı şekilde müzakeresi için daha geniş bir zaman gerekiyordu. Fakat düzenleme kurulu tebliğleri yayınlamadan önce lütfedip, isteyenin yazılı müzakere gönderebileceğini bildirince, bu yolu kullanarak tebliği yeniden okuyarak müzakeremizi gönderdik.

Bir müddet sonra Fatih ORUM, bu tebliğin farklı bilim dallarından araştırmacı ve akademik çalışma yapanların da katılımıyla daha ciddi boyutta tartışılmasını arzu ettiklerini, bunun için Süleymaniye Vakfı’nda özel bir oturum düzenleyeceklerini belirterek toplantıya bizi de davet ettiler daha genişçe sayılabilecek ölçüde hazırlamış olduğumuz müzakere metniyle bu toplantıya katıldık. Türkiye’nin farklı İlahiyat Fakültelerinden tefsir, hadis gibi diğer bilim dallarından akademisyenlerin de katılımıyla dinleyicilerin bulunduğu bir ortamda yeniden tartışıldı. Ne var ki kendileri istedikleri halde gönderdiğimiz ilk müzakere metnini tebliğlerin yayımlandığı kitapta yer almadı. Süleymaniye Vakfı’nda yapılan oturum müzakereleri de yayımlanmadı. Vakıfta yapılan toplantı müzakerelerinin yayımlanmaması kendi takdirlerinde olsa da resmi niteliği olan bir koordinasyon toplantısında sunulan bir tebliğ için istene yazılı müzakere metninin yayımlanmaması kabul edilebilir bir tutum gibi gözükmemektedir. Üstelik düzenleme kurulunda yer alan bazı arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz intibaa dayanarak söylemek gerekirse bu müzakere metni bilerek yayımlanmamıştır. Bizim amacımız tebliğ metnindeki tutarsızlıklara dikkat çekmek ve bu yönüyle okuyucuyu bilgilendirmektir. Bu sebeple müzakere metnini yayınlama ihtiyacı duyduk.

Doç. Dr. Sahip BEROJE

Yayımlandığı Yer: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı. 22, 2013, s. 535-561.

Makaleyi görüntülemek için linke tıklayın: sahip-beroje-2013-islam-hukuku-arastirmalari-dergisi-