NİKÂHIN DOĞAL BİR SONUCU: MEHİR

Allah’ın birçok hükmü gibi mehir hükmünün de yeniden canlandırılması, erkeklerin bu yükümlülüklerinin farkında, kadınların da bu haklarının bilincinde olmaları gerekir.

İslam hukukunda şartları ve rükünleri tam olarak yerine getirilerek icra edilen nikâh akdine sahih nikâh denir. Evlenme ehliyetine sahip olan ve aralarında dinen evlenme engeli bulunmayan bir kadın ve erkeğin şahitler huzurunda yaptıkları nikâh sahih yani dinen ve hukuken geçerli bir nikâhtır. Böyle bir nikâh karı kocaya birtakım haklar ve sorumluluklar yükler. Bunlardan bir tanesi, erkeğin, hanımına mehir vermesidir.

Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 26. Sayı 7. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: yahya-senol-kh-26-sayi-nikahin-dogal-bir-sonucu-mehir