ENGELLİLERİN DÜNYA VE AHİRETTE DURUMLARI

Küresel ısınma, çevre kirliliği, doğal afetlerde can kayıpları, ekonomik buhranlar (faizcilik-israf), ahlaki çöküntüler gibi birçok temel sorunun giderilmesi insanın bilinçli bir varlık olmasıyla çözülebilir.

Bu yazımızda engelli bireylerin ahiretteki halleri üzerinde duracağız. Gayret bizden takdir Allah’tandır.

Yazımıza engelliliğin tanımı ile başlayalım. Doğuştan ya da sonradan oluşan sınırlılıklarla, doğal yaşamın gereklerini yerine getiremeyen bireylere engelli denir. Engellilik başka bir deyişle; zihinsel ve bedensel kısıtlılığı olmayan insanların normal kabul ettiği aktivite veya beceriyi yapabilme durumunda eksiklik veya kısıtlılık olarak da ifade edilebilir.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) raporuna göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’ini oluşturan 1 milyardan fazla kişide engellilik durumu bulunduğu tahmin edilmektedir. Yayınlanan bu rapora göre, “şiddetli engellilik” yaşayan yetişkin kişi sayısının 190 milyon olduğu belirtilmiştir. Yine bu raporda yer verilen Küresel Hastalık Yükü araştırmasına göre, dünyada 93 milyon çocuk (0-14 yaş grubu) engelliden 13 milyonunun ağır “engelli” olduğu tahmin ediliyor. Raporda yer alan 59 ülkede yürütülen bir araştırmaya göre, 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusta ortalama engellilik yaygınlık oranının %15,6 olduğu belirtilmiştir. Engelli bireylerin ortalama yaygınlığının oranı yüksek gelirli ülkelerde %11.8 iken, düşük gelirli ülkelerde ise %18 olduğu kayıtlara geçmiştir.

Ahmet Numan Sakal

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2020, Sayı: 28, s. 84-91

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: ahmet-numan-sakal-kh-28-sayi-engellilerin-dunya-ve-ahirette-durumlari