RESÛL GÖNDERİLMEYEN TOPLUMA AZAP EDİLİR Mİ?

Allah’ın bir insana zulmetmesi mümkün değildir? Ancak Allah’ın ayetlerine karşı körlük edenler hem kendilerine hem başkalarına zarar vermektedirler.

  1. Dinin Mahiyeti

Dinin öğretileri insanın fıtratını  koruması için gerekli unsurlardır. Dini öğrenip uygulayan insan fıtratını bozacak şeylerden uzak kalmış olur. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur ama çoğu insan bunu bilmez.” (Rum 30/30)

Hişam Alabed’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 25. Sayı 7. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: hisam-alabed-25-sayi-resul-gonderilmeyen-topluma-azap-edilir-mi