KİTAP MERKEZLİ DİNDEN İNSAN MERKEZLİ DİNE

Kur’ân devre dışı bırakılıp Kur’ân’dan çözüm üretme metodu olan Hikmet unutturulduğu için çözümü, düşmanlarımızda arıyor ve her geçen gün batıyoruz.

Nebîmiz Muhammed Aleyhisselam, bize Kur’ân’ı tebliğ eden elçi ve öğreten öğretmendir.Cebrail de Nebîmiz’e gelen elçi ve öğretmendir. Kur’ân’dan çözüm üretmeyi yani hikmeti o, Cebrail’den, ashabı da ondan öğrenmiştir. Kur’ân ile hikmet arasında tam bir bütünlük vardır. Her nebî, Allah’ın resulüdür. Her birine, öncekileri tasdik eden Kitap ve Hikmet verilmiş ve ondan, daha sonra gelecek resule inanma konusunda söz alınmıştır.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 19. Sayı 5. Yıl  Ekim, Kasım, Aralık 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: abdulaziz bayindir-19-sayi-kitap-merkezli-dinden-insan-merkezli-dine