VAHİY TEMELLİ DÜŞÜNME

Ataların düşüncelerini sorgulamadan, gelecek kuşaklara aynen aktarmak aslında ilerlemenin ve gelişmenin önüne set çekmektir. Ya atalar doğruya ve güzele ulaşamadılarsa?

Düşünme, Türkçe sözlüklerde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Aklından geçirmek, göz önüne getirmek; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek; zihniyle arayıp bulmak; bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak; akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek; tasarlamak; tasalanmak, kaygılanmak; farz etmektir” Düşünme eyleminin doğrudan doğruya bir bilgi alanının olmaması çağlar boyu düşünürleri yakından ilgilendirmiştir.

Türkçemizde de birçok anlama gelen düşünme kavramı için geçmişte ve günümüzde birçok düşünür kendi düşüncelerinden yola çıkarak düşüncenin izahını yapmaya çalışmıştır. Kartezyen düşünce sisteminin kurucusu sayılan Descartes evrensel hafızamıza yerleşen bir söz söylemiştir; “Düşünüyorsam öyleyse varım.” Ya da çoğu düşünce biçimi, zamanla inanç sistemi haline gelmiştir.

Mürüvvet Çalışkan’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 23. Sayı 5. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: muruvvet-caliskan-23-sayi-vahiy-temelli-dusunce