Tagged: Vahiy

Kalp Vahiy İlişkisi

“Her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız” (Zariyat 51/49). Ve Yasin 36. Ayetten yola çıkarak evrende yaratılan her şeyin çift yaratıldığı anlaşılmaktadır.  Son teknolojik ve bilimsel gelişmeler de bize bu hakikati anlatır....

VAHİY TEMELLİ DÜŞÜNME

Ataların düşüncelerini sorgulamadan, gelecek kuşaklara aynen aktarmak aslında ilerlemenin ve gelişmenin önüne set çekmektir. Ya atalar doğruya ve güzele ulaşamadılarsa? Düşünme, Türkçe sözlüklerde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Aklından geçirmek, göz önüne getirmek; bir sonuca varmak...

ALLAH’IN YARATTIĞI VE İNDİRDİĞİ KİTAPLAR

Âdem aleyhisselamdan son nebîye kadar hepsine Kitap ve Hikmet verilmiştir. Bunlar birbirini tasdik eden ve hemen hemen aynı içeriğe sahip olan kitaplardır. İnsan, yaptığı gözlemlerle her şeyi oluşturan, geliştiren ve değiştiren Allah’ı kesin olarak...

KUR’ÂN VE MEDENÎ GELİŞİM TASARISI

O, Merhametlidir: O, Muhammed’e nurlu Kur’ân’ı açtı. Bizde gidelim bu nura doğru, böylece gözlerden perde kalksın. (A.S. PUŞKİN) Kur’ân ve Muhammed (a.s.) Muhammed (a.s.) ne okuma ne yazma biliyordu. Diğer insanlar gibi Yahudi ve...

BEYAN

Ehl’i-sünnet inancına bağlı hâkim ilahiyat ve diyanet camiasında “beyan” kelimesine (Nahl 44,64), Kur’an’da olmayan fakat Allah’ın elçisine verdiği özel bir yetenekle (vahy’i gayri metluv) emir-yasak, haram-helal koyma, noksan bırakılmış konuların tamamlanması misyonu biçilerek, bu...

İNSAN NEDEN YAŞAR?

Kalıntıları milattan öncesine dayanan yerleşim bölgelerinin arasında adımlarken, birçok yerlerde ellerinde broşürlerle gezen turistleri görürken, her geçtiğimiz yerde binlerce insanlara şahit olurken aklımdan geçen soru şu oldu; İNSAN NİÇİN YAŞAR? Ara ara da sorularımda...

Lut Aleyhisselam

“Lut eçilerden biridir.” (Saffât 37/133) “Lut milleti de elçileri yalanlamıştır.” (Şuarâ 26/160) 1- Lut İbrahim’e İnanmıştı “Lut İbrahim’e inandı.” (Ankebût 29/26) “Onu da, Lut’u da, herkes için kutsal kıldığımız o yere ulaştırıp kurtardık.” (Enbiya 21/71)...

İshak ve İsmail Aleyhisselam

İshak Aleyhisselam “Allah’a, bize gönderilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına gönderilene, Musa ve İsa’ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık, biz O’na teslim olanlarız” deyin.” (Bakara 2/136) “Yoksa İbrahim,...

Eyyüb Aleyhisselam

Hz. İbrahim Soyundan Bir Peygamber “(İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce de Nuh’u doğru yola eriştirmiştik. İbrahim’in soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u da. İşlerini iyi...

İbrahim Aleyhisselam

“Bir zaman Rabbi İbrahim’i bir takım emirlerle imtihana sokmuş, o bunları yerine getirmişti. Rabbi, “Ben seni insanlara önder yapacağım” demişti. “Soyumdan da olsun.” deyince o, “Onların zalim olanları için bir sözüm olmaz” buyurmuştu.” (Bakara...

Hud Aleyhisselam

1- Görevi “Ad kavmine kardeşleri Hud’u gönderdik. Şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz.” (Hud 11/50) “Kardeşleri Hud, onlara: “Siz korunmak istemez misiniz?” demişti. Ben size gönderilmiş güvenilir...

Musa ve Harun Aleyhisselam

Kitapta Musa’dan da söz et. Çünkü o içten bağlıydı. O bir elçi, bir peygamberdi. Ona Tur’un sağ yanından seslenmiş ve gizli konuşmak için iyice yaklaştırmıştık. Ona acıdığımızdan, kardeşi Harun’u da bir peygamber olarak ona...

Salih Aleyhisselam

“Semud’a kardeşleri Salih’i gönderdik. Onlara dedi ki; “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; O’ndan başka tanrınız yoktur. O, sizin oluşumunuzu toprakta başlatmış ve orada bir ömür sürmenizi istemiştir. Öyleyse sizi cezadan korumasını isteyin ve ona...

KİTABIN ALLAH’A AİDİYETİNİN DELİLİ OLARAK NEBÎ’NİN SÖZÜ

Kendilerine Müslüman denilmesinden hoşlanan toplumlarda insanların çok büyük bir kısmı kendilerine sunulan kitabın Allah’a ait olup olmadığını sorgulamamakta, Muhammed Aleyhisselam’ın onu getirmiş olmasının kitabın Allah’a ait olduğunu göstermesi açısından yeterli olduğunu düşünmektedirler. Allah’tan geldiği...

AKLETMEK

DİNDE DELİL VE SANA KADAR BİLEN YOK MU? ESKİ ALİMLERİN HEPSİ YANLIŞ MI YAPMIŞ YANİ (!) İslam’da dini bir konuda delil Allah ve Onun kitabı Kur’an’dır. Bize düşen Allah’ı ve Kur’an’ı doğru anlamaktır. Böyle...

Vahiy Neden Gerekli?

Doğru bir hayatı, yanlışta bulamayız. Yanlış, yanlışla savunulamaz. Objektif düşündüğümüzde; Vahiy olmadan, neden buradayım, ben kimim, yaşam amacım ne, özgür iradem var mı, ölümden sonra ne olacak? gibi sorularımıza bir anlam kazandıramazdık. Her düşünülen...

Dinin Kültürleşme Süreci

Teknolojik gelişmeler İnsana, dolayısıyla topluma bir hayat felsefesi/düşünce görüş ve yaşam tarzı sunar. Teknolojik gelişmeler beraberinde tabakalaşmayı meydana getirir. Ayrışan halk kendi yüksek tabakasını meydana getirirken dolayısıyla toplumda tabakalaşma meydana gelir. Böylelikle yüksek tabaka kendi...

Kur’ân’a Göre Resulullah’ın Tebyîn Görevinin Anlamı

Kur’ân’a Göre Resulullah’ın Tebyîn Görevinin Anlamı Tebyin, açıklamak anlamına gelmektedir.[1] Pek çok âyette Kitab’ın apaçık olduğu belirtilmektedir.[2] Bir âyet şöyledir: الۤرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُب۪ينِ “Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir.” (Yusuf 12/1) Âyetlerin...

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Örnek olma vahyin tebliğinden ziyade daha çok onun uygulanmasında ortaya çıkar. Buradan hareketle elçilik görevinin tam gerçekleşmesi için hem tebliğin yapılması hem de uygulanması gerekir. Nitekim Peygamber (sav) de iki kapak arasında yani mushaftaki...

Arzu Delili: Arzulardan Allah’a Ulaşmak (2)

Arzuların karşılanması her şeyi bilen, her şeyi gören, kudreti yüksek, ezeli gibi sıfatları olan bir Allah’ı gerektirmektedir. Buradaki argümanla arzularımızdan hareketle ahiret yaşamının varlığının ve Allah’ın yolladığı dinlerin olmasının rasyonel bir beklenti olduğunun gösterilmesi,...