ALLAH’IN YARATTIĞI VE İNDİRDİĞİ KİTAPLAR

Âdem aleyhisselamdan son nebîye kadar hepsine Kitap ve Hikmet verilmiştir. Bunlar birbirini tasdik eden ve hemen hemen aynı içeriğe sahip olan kitaplardır.
İnsan, yaptığı gözlemlerle her şeyi oluşturan, geliştiren ve değiştiren Allah’ı kesin olarak kavrar ve O’na bağlılık sözü verir. Her şeyi mükemmel olan Allah’ın dini de mükemmeldir. O, dinini şöyle tanımlar:
Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına (doğal düzenine) çevir. İnsanlarda oluşturduğu fıtrat da aynıdır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez. (Rûm 30/30)

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap Ve Hikmet dergisinde 20. Sayı 5.Yıl Ocak, Şubat, Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: abdulaziz-bayindir-20-sayi-allahin-yarattigi-ve-indirdigi-kitaplar