Tagged: Hikmet

ALLAH’IN YARATTIĞI VE İNDİRDİĞİ KİTAPLAR

Âdem aleyhisselamdan son nebîye kadar hepsine Kitap ve Hikmet verilmiştir. Bunlar birbirini tasdik eden ve hemen hemen aynı içeriğe sahip olan kitaplardır. İnsan, yaptığı gözlemlerle her şeyi oluşturan, geliştiren ve değiştiren Allah’ı kesin olarak...

YANILIRIZ DİYE AÇIKLAMAYI ALLAH YAPIYOR

Kur’ân üzerinde bireysel çalışmanın ve onu yoruma açık zannetmenin ortaya çıkardığı problemlere bir örnek olarak ele alacağımız bu yazımızda konumuz: Nisâ suresinin 7. ayeti ve Prof. Mehmet Okuyan ve Mustafa İslamoğlu’nun konuyla ilgili meal...

BİZE SORUYORLAR

Orucun hikmeti, açların halinden anlamak mıdır? Yüce Allah Bakara suresi’nin 183. ayetinde orucun farz kılınmasının amacını şöyle belirtmiştir: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle size de farz kılındı ki kendinizi koruyasınız....

YOLCULUĞUN HİKMETİ!

“Ve (Allah) size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki, siz onların sırtına binip yerleşince Rabbinizin nimetini anarak şöyle dersiniz; Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve taktis ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz...