BİZE SORUYORLAR

Orucun hikmeti, açların halinden anlamak mıdır?

Yüce Allah Bakara suresi’nin 183. ayetinde orucun farz kılınmasının amacını şöyle belirtmiştir:

Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle size de farz kılındı ki kendinizi koruyasınız. (Bakara 2/183)

Görüldüğü gibi orucun esas hikmeti kişinin kendisini koruyabilmesidir. Esas korunma da cehennemden korunmadır. Bu ise ancak şirke düşmemekle olur. Bununla birlikte günahlardan da korunmak gerekir. Oruç tutan kişi, canı çektiği ve imkanı olduğu halde Allah’ın emrini kendi arzularına tercih ederek yemeyi içmeyi ve eşiyle cinsel ilişkiyi terk edip böyle bir koruma altına girmiş olur. Bu yüzden oruç, davranışlara olumlu etki etmelidir.

Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 10. Sayı 3. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: yahya-senol-10-sayi-bize-soruyorlar