Tagged: Oruç

 DİĞER DİNLERDE ORUÇ

            Maniheizm: Hristiyanlıkla maniheizmin sentezlenmesinden oluşan bu gelenek dininde, hristiyan ve mecusilerden etkilenen maniheistler oruç tutarlar. Oruç onlarda avamın yani halkın orucu, havasın yani seçkinlerin orucu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Halk kesimi 30 gün,...

BİZE SORUYORLAR

Orucun hikmeti, açların halinden anlamak mıdır? Yüce Allah Bakara suresi’nin 183. ayetinde orucun farz kılınmasının amacını şöyle belirtmiştir: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle size de farz kılındı ki kendinizi koruyasınız....