YANILIRIZ DİYE AÇIKLAMAYI ALLAH YAPIYOR

Kur’ân üzerinde bireysel çalışmanın ve onu yoruma açık zannetmenin ortaya çıkardığı problemlere bir örnek olarak ele alacağımız bu yazımızda konumuz:

Nisâ suresinin 7. ayeti ve Prof. Mehmet Okuyan ve Mustafa İslamoğlu’nun konuyla ilgili meal ve yorumları olacaktır.

Erdem Uygan’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 20. Sayı 5. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: erdem-uygan-20-sayi-yaniliriz-diye-aciklamayi-allah-yapiyor