BİZE SORUYORLAR

Kendilerine Kitap verilmiş olup yiyecekleri bize helal kılınanlar kimlerdir?

Kendilerine Kitap verilenler ve onların yiyecekleri ile ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur:

Bugün size, temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine Kitap verilmiş olanların yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir… (Maide 5/5)

Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 20. Sayı 5. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: yahya-senol-20-sayi-bize-soruyorlar