TARİKAT MI? BİRAZ DÜŞÜN!

Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği inançlarla, amellerle Allah’a yaklaşılacağını iddia eden müşriklerin akıbeti ebedi ateştir. Şayet herkes kendi hevasına göre Allah’a yaklaşmanın yolunu bulacak olsaydı peygamberlere ne gerek vardı?!

O (insa)nların çoğu ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler. (Yûsuf 12/106) Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. (Nisâ 4/48) Aklı başında insanlar usulüne uygun ve makul sınırlar çerçevesinde, gerekli bilgiyle, azimle, sabırla, dürüstçe ve cesaretle işlerini halleden insanlardır. Bu minval üzere kesin bir metod olarak, Allah’ın hidayetine mazhar olan aklı başında bir mümin de -hidayete erdiği yaş kaç olursa olsun- kişisel gelişimini ve terbiyesini Kur’an mektebine tabi tutacaktır.

Mahmut Celal Özmen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 22. Sayı 5.Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: mahmut-celal-ozmen-22-sayi-tarikat mı-biraz-dusun