SORULARLA İSLAMOFOBİ – 2

Buda, Lao Tse, Konfüçyus vs. Nebî Olabilir mi?

Buda, Konfüçyus vs. gibi kişiler, sözleri ve eylemleri ile bulundukları toplumda derin izler bırakan kimselerdir. Öğrettikleri, hayata bakış açıları ve insanlığa katkıları kısmen kayda alınmış ve günümüze ulaşmıştır. Bu gibi kanaat önderlerinin nebi olup olmadıkları tartışmalıdır. Kesin olarak nebi oldukları iddia edilemez, ancak böyle bir ihtimal de yok sayılamaz.

Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 20. Sayı 5. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: fehmi-cecen-20-sayi-sorularla-islamofobi-2