EHL-İ BEYT KAVRAMI VE İMAMLARIN MASUMİYETİ

Bir insanın masum olduğunu iddia etmek onu insan olmaktan ve hatta imtihan olunmaktan uzak tutmaktır. Şia’nın çoğu aslında buna böyle inanmaktadır.

Sahih kabul ettikleri kaynaklarının birinde imamlar şöyle vasıflandırılmaktadır: “Ali ve Fatıma’dan olanlar sıradan insanlar gibi değildir.”

Allah’a ortak koşanların genel özelliklerinden biri sadece Allah’a ait vasıfların başkalarında da var olduğunu öne sürmeleridir.

Aydın Mülayim’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde, 20. Sayı 5. Yıl Ocak, Şubat, Mart, 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: aydin-mulayim-20-sayi-ehli-beyt-kavrami-ve-imamlarin-masumiyeti