İMAM ALİ (r.a) ALGILAR VE GERÇEKLER

Biz, direkt Ali hakkında hepimizi ilgilendiren ve Müslümanları ayrıştırmak için özellikle Şia tarafından konu edinilen meselelere ve hilafeti süresince Müslümanlar arasında yaşanmış olaylara, fitnelere değinelim.

Giriş
Kendisiyle ilgili en çok rivayet edilen, hem Şia’nın hem de Ehl-i Sünnet’in çoğunluğunun en çok sevdiği ve saydığı sahabenin başında Ali (r.a) gelir. Onun böyle bir konumda olması, hakkında olumlu-olumsuz rivayetlerin yapılmasına, dolayısıyla istismarına büyük bir zemin hazırlamıştır. Hatta Ali’nin (r.a), İsa Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi, sevenleri tarafından çokça iftiraya ve istismara uğradığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İşte bundan dolayı Ali (r.a) ile ilgili söylenen yüzlerle rivayetten sadece en önemli gördüklerimizi sunmaya ve bunlardan hangilerinin algı, yalan ve hangilerinin gerçeklerle bir ilgisi olduğunu özetlemeye çalışacağız.

Aydın MÜLAYİM

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, Nisan-Haziran 2020, Sayı: 29, s. 70-77

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: aydin-mulayim-imam-ali-ra-algilar-ve-gercekler-kh-29-sayi