İnsan ve Toplum Hakkında Bazı Kur’anî İlkeler

İnsan, tek başına yaşayan bir varlık değildir, diğer insanlarla birlikte bir toplum içinde yaşar. Bu yüzden yaşadığı topluma karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar, herkes tarafından kabul edilen ilkelerden oluşur. Herkesçe kabul edilen ilkeler ise ancak insanı yarattığı için onu en iyi tanıyan Allah tarafından belirlenebilir. Bu ilkeler uygulanırken din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetilmez. Kur’an’a baktığımızda bu ilkelerden bazıları şöyle sıralanabilir:

1- Her insan, özgür ve dokunulmazdır. Herkes seçimlerinde hür, Allah’ın koyduğu kurallar karşısında eşittir (Hucurat 49/13, İnsan 76/3). Kadın ve erkek aynı değildir (Nisa 4/32); ancak tüm insani haklarda eşit ve Allah’ın karşısında kulluk açısından tam sorumludurlar (Al-i İmran 3/195, Tevbe 9/71-72, Ahzab 33/35).

2- Can, din, akıl, mal ve neslin korunması esastır. Dinin temel hedefi, zarûrât-ı diniyye denilen canı, dini, aklı, malı ve nesli koruma altına almaktır. Korunması hedeflenen bu esasları ortadan kaldırmaya yönelik her türlü eylem, suç olarak kabul edilmiş ve buna imkân vermemek için birtakım maddî ve manevî cezaî tedbirler alınmıştır.

Yazının tamamını görüntülemek için linke tıklayın: ozlem-ata-zeynep-donmez-kh-34-sayi-insan-ve-toplum-hakkinda-bazi-kurani-ilkeler

Özlem ATA – Zeynep DÖNMEZ

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, Temmuz-Eylül 2021, Sayı: 34, s. 42-45